Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Inkludera fler i arbetet med Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. För att nå målen behöver alla, oavsett funktionsförmåga, kunna bidra till att målen i agendan uppnås. Alla ska också gynnas av resultatet av arbetet.

Funktionshindersperspektiv och universell utformning är relevant på flera ställen i agendans 17 mål. Perspektiven bidrar till och möjliggör att offentliga verksamheter blir tillgängliga och användbara för så många som möjligt.

En viktig del av det arbetet är att inhämta kunskap och erfarenheter som skapar träffsäkra analyser och insatser i arbetet med att skapa ett mer hållbart samhälle där ingen lämnas utanför.

Större utrymme för funktionshindersperspektivet

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att bidra till att funktionshindersperspektivet synliggörs i alla delar av offentliga aktörers arbete med Agenda 2030.

Målet är att alla insatser ska omfatta så många som möjligt. Arbetet ska också ta tillvara den mänskliga mångfalden som en resurs i förändringsarbetet. 

Vårt uppdrag Agenda 2030