Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

13. Bekämpa klimatförändringarna

Mål 13 i Agenda 2030 handlar om att stärka motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade faror och katastrofer.

I arbetet med att bekämpa klimatförändringarna ingår bland annat att öka kunskapen och kapaciteten om frågorna. Världens länder måste stödja varandra i arbetet, till exempel genom att följa åtagandena som finns i FN:s ramkonvention om klimatförändringar.

Klimatförändringar påverkar inte bara planetens djur och natur negativt, utan även oss människor. Det får konsekvenser för ekosystem, matproduktion, tillgång till vatten, mänsklig säkerhet och hälsa. Det ökar också risken för naturkatastrofer och extremväder.

Klimatförändringar påverkar särskilt utsatta grupper som redan lever i fattigdom eller i utanförskap.

Krisberedskap och informationssäkerhet

Personer med funktionsnedsättning är ofta särskilt utsatta för risk vid exempelvis naturkatastrofer och extremväder. Därför är det viktigt att säkerställa att de åtgärder och den beredskap som finns för framtida hot omfattar personer med funktionsnedsättning. 

Det är en viktig utgångspunkt för krisberedskap, informationssäkerhet och befolkningssäkerhet.

Åtgärder inom krisberedskap kan exempelvis innebära att se till att information, infrastruktur, service och tjänster är inkluderande och tillgängliga. Annars riskerar personer med funktionsnedsättning att lämnas utanför i händelse av kris.

Alla invånare ska kunna bidra

Alla invånare i samhället ska aktivt kunna vara en del i arbetet mot en hållbar miljömässig utveckling på jämlika villkor. Det gäller även personer med funktionsnedsättning.

Kunskap om klimatförändringarna och dess konsekvenser är en grundförutsättning för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Det är därför viktigt att information, nyheter och utbildning om klimatförändringar är inkluderande och tillgängliga. Det gäller också information om klimatförändringarnas konsekvenser och vad som kan göras för att vända utvecklingen.

Arbetet mot klimatförändringarna kräver också ett praktiskt handlande. Ett exempel på det är att sopsortera och återvinna. Det kräver att sopstationer och återvinningscentraler är tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning.

Information, verktyg och tips!

Naturvårdsverket om Agenda 2030 ur myndighetens perspektiv.

Stöd i miljöarbetet hos Naturvårdsverket

FN:s utvecklingsprogram redovisar delmål och indikatorer till mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Om mål 13 Bekämpa klimatförändringarna hos FN:s utvecklingsprogram (UNDP)