Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Personuppgiftspolicy för MFD

MFD värnar om skyddet av din personliga integritet och dina personuppgifter.

Myndighetens personuppgiftspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter, det vill säga hur vi samlar in, använder och lagrar personuppgifter.

Det är viktigt att du tar del av informationen i myndighetens personuppgiftspolicy innan du använder och lämnar samtycke till att använda våra webbaserade digitala tjänster. När du använder våra olika tjänster godkänner du också att vi använder olika kommunikationsvägar, som till exempel e-post eller telefon för att lämna information till dig om våra tjänster.

Myndigheten för delaktighet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Detta ansvar kan inte delegeras till någon annan aktör. Vi behandlar dina personuppgifter med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar MFD in?

Personuppgifter samlas in direkt från dig vid registrering för någon av våra tjänster när du lämnat samtycke och godkänt att vi får behandla dina personuppgifter.

De personuppgifter som myndigheten samlar in kan delas upp efter uppgift och syfte i följande kategorier:

Identifiering

Namn i syfte att identifiera dig när du nyttjar någon av våra tjänster.

Kontakt­uppgifter

Information som e-post och telefonnummer som du anger vid registrering. Detta gör vi i syfte att kunna kontakta dig med viktig information om din tjänst eller för att kunna kontrollera om dina personuppgifter som vi behandlar är korrekta och aktuella.

Känsliga personuppgifter

I vissa av myndighetens tjänster kan känsliga personuppgifter komma att samlas in, till exempel uppgifter om funktionsnedsättning. Detta gör vi i syfte att sammanställa övergripande information om hur samhället fungerar för personer med funktionsnedsättning.

Vad är MFD:s rättsliga grund till att behandla dina person­uppgifter?

Myndigheten för delaktighet tillämpar oftast grunderna samtycke, allmänt intresse/led i myndighetsutövning, avtal eller rättslig förpliktelse (skyldighet enligt lag) när vi behandlar dina personuppgifter.

En del av de personuppgifter som myndigheten behandlar har uttryckligt samtycke som rättslig grund. Det innebär bland annat att ditt samtycke ska vara frivilligt och entydigt. Myndigheten behandlar också personuppgifter med den rättsliga grunden allmänt intresse. Det sker bland annat när myndigheten behandlar personuppgifter i samband med ett regeringsuppdrag.

Vad gör MFD med dina person­uppgifter?

Personuppgifter som myndigheten samlar in, används för att du ska kunna ta del av våra tjänster eller ge ut information som vi tillhandahåller i våra tjänster. Vi använder också personuppgifter för att kommunicera med dig om nya händelser i våra tjänster som till exempel vid ett förnyat samtycke. Vi använder inte insamlade personuppgifter till andra syften och ändamål än för det som var det ursprungliga ändamålet vid insamlandet.

Lämnar MFD ut dina personuppgifter till andra aktörer?

I de fall där myndigheten använder sig av en extern leverantör för behandling av personuppgifter, upprättar myndigheten ett personuppgiftsbiträdesavtal för att reglera hur personuppgifterna får behandlas.

Myndigheten lämnar inte ut personuppgifter till annan organisation eller företag i kommersiellt syfte. Myndigheten för delaktighet behandlar dina personuppgifter med största möjliga hänsyn till din integritet.

Rätt till dina person­uppgifter som registrerad i MFD:s tjänster

Du som är registrerad i någon av myndighetens tjänster har särskilda rättigheter rörande de personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill ha information om hur myndigheten behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss. Vi strävar efter att tillgodose inkommande förfrågningar så snart som möjligt. Senast en månad efter att begäran inkommit från dig ska myndigheten ha besvarat den.

De rättigheter du som registrerad i någon av myndighetens tjänster har är:

Tillgång till dina personuppgifter

Du som användare av myndighetens tjänster kan kontakta myndigheten för att få veta vilken information som vi har samlat in om dig och vilka personuppgifter vi behandlar. Du har rätt att utan kostnad få ett registerutdrag på de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rättelse

Om du skulle upptäcka att dina personuppgifter är ofullständiga eller felaktiga kan du kontakta myndigheten för rättelse av dina personuppgifter.

Dataportabilitet

I de fall myndigheten automatiskt har samlat in och behandlar personuppgifter har du rätt att få dessa i ett maskinläsbart format av oss.

Begränsning

Om du har invändningar mot de personuppgifter som myndigheten har samlat in och behandlar kan du som registrerad begära att vi begränsar behandlingen av dessa personuppgifter.

Rätten att bli glömd

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till myndighetens behandling av dina personuppgifter. Om ditt samtycke är den enda rättsliga grund som myndigheten har för att behandla dina personuppgifter ska myndigheten även radera dina personuppgifter.

Vi kan dock spara personuppgifterna för en längre tidsperiod om vi också har en annan rättslig grund för behandlingen, exempelvis för att uppfylla vår rättsliga förpliktelse i enlighet med lag.

Du kan kontakta myndigheten om du har frågor, vill begära rättelse eller återkalla ditt samtycke av behandling av personuppgifter. Kontaktuppgifter finner du nedan.

Cookies (kakor) på MFDs webb­plats

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är en textfil som sparas på besökarens dator för att identifiera, optimera och göra upplevelsen på vår webbplats bättre för dig som besökare. Om du inte önskar detta kan du stänga av cookies i din webbläsare. Notera då att funktionaliteten på vår webbplats kan påverkas.

Kakor på mfd.se

Förändringar i denna personuppgifts­policy

Innehållet i myndighetens personuppgiftspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi sätter alltid våra användares integritet främst, och följer dataskyddslagstiftningen inom EU och Sverige. Vill du hålla dig löpande uppdaterad rekommenderar vi att du läser denna policy med jämna mellanrum.

Vi kommunicerar väsentliga förändringar i denna policy som påverkar ändamålet och samtycket innan den nya versionen träder i kraft. Detta kommuniceras till alla som omfattas av personuppgiftspolicyn.

Kontakta myndigheten vid frågor om personuppgifts­behandling eller klagomål

Har du frågor eller synpunkter som rör vår personuppgiftspolicy kan du vända dig till vårt dataskyddsombud Åsa Nordström, e-postadress: asa.nordstrom@mfd.se och telefonnummer: 08-600 84 05.

I övrigt kan du kontakta myndigheten genom att:

  • skicka e-post till info@mfd.se
  • ringa telefonnummer 08-600 84 00
  • skriva till Myndigheten för delaktighet, Box 1210, 172 24 Sundbyberg.

Har du klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten

Vill du läsa vår policy på lättläst svenska?

Vi har en sammanfattning av vår policy för personuppgifter. Den är lättare att läsa.

Läs vår lättlästa policy för personuppgifter