Vad är delaktighet?

Full delaktighet för alla, oavsett funktionsförmåga, inom alla områden i samhället är centralt för funktionshinderspolitiken.

Delaktighet i korthet

Två personer sitter i ett klassrum och tittar på en tredje person som förklarar något med en handgest.

Utbildning

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

Utbildning

En pojke ser lycklig ut när han cyklar

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.

Hälsa

En man i rullstol ska på ett tåg som står på perrongen. En kvinna står inne i tåget. Illustration.

FN:s konvention

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska garantera att personer med funktionsnedsättning kan leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som alla andra.

FN:s konvention

Senaste nyheterna

Alla nyheter

Evenemang

Alla evenemang

Remissvar

Alla remissvar

Pressmeddelanden

  • 2019-05-21 14:30:45

    Enkla åtgärder kan göra vallokaler tillgängliga inför EU-valet

    Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Vid förra EU-valet fanns många tillgänglighetsbrister i röstnings- och vallokaler och personer med funktionsnedsättning röstade i mindre utsträckning än övriga befolkningen. Men många brister är lätta att åtgärda och därför hinner valnämnderna fortfarande göra det möjligt för fler att rösta i EU-valet.

  • 2019-03-19 09:59:36

    Nytt metodstöd från MFD främjar digital delaktighet

    För att digital teknik ska göra det möjligt att självständigt kunna ta del av information, få tillgång till olika former av samhällsservice och delta fullt ut i samhället krävs en medvetenhet om digitaliseringens utmaningar. Det visar Myndigheten för delaktighets rapport Från digital teknik till digitalisering.

Alla pressmeddelanden