Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

3. God hälsa och välbefinnande

Mål 3 i Agenda 2030 handlar om att säkra hälsosamma liv och att främja välbefinnande för alla.

Bästa möjliga hälsa är en grundläggande rättighet, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat och vatten, ren luft och sanitet. Målet rör därför flera faktorer som påverkar hälsan i olika skeenden av livet.

I delmålen nämns bland annat minskad mödradödlighet, förebyggande av drog- och tobaksbruk och minskat antal trafikolyckor.

Personer med funktionsnedsättning skattar sin egen hälsa som sämre än den övriga befolkningen i studier av folkhälsan. Ohälsan kan inte kopplas enbart till själva funktionsnedsättningen; den är mer omfattande än så. 

Möjligheterna till en god hälsa och välbefinnande måste därför förstås i relation till sådant som hinder för goda levnadsvillkor, individuella möjligheter och socioekonomiska eller miljömässiga faktorer.

Sjukvård och rehabilitering för alla

För att kunna uppnå mål 3 är det viktigt med tillgänglig allmän hälso- och sjukvård av god kvalitet för alla, tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel samt vaccin.

Världens länder måste identifiera och eliminera diskriminering och hinder i hälso- och sjukvården samt i habiliteringen och rehabiliteringen.

Information, verktyg och tips

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Nationella riktlinjer hos Socialstyrelsen

Generell information om de svenska folkhälsomålen och dess koppling till Agenda 2030.

Nationella folkhälsomål och målområden hos Folkhälsomyndigheten

FN:s utvecklingsprogram redovisar delmål och indikatorer för mål 3 God hälsa och välbefinnande.

Om mål 3 God hälsa och välbefinnande hos FN:s utvecklingsprogram (UNDP)