Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 i Agenda 2030 handlar om att skapa en hållbar och motståndskraftig infrastruktur och industri samt att främja innovation.

Syftet med målet är att hitta hållbara lösningar på både ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. En viktig del i arbetet är att se till att industrin och såväl den fysiska som digitala infrastrukturen ger förutsättningar för inkludering och delaktighet i samhället för så många som möjligt.

Genom universell utformning når vi fler

Infrastruktur är grundläggande funktioner i samhället och innovationer kan göra samhället mer tillgängligt, och därmed göra att fler kan vara delaktiga. Det handlar bland annat om att skapa nya, tillgängligare funktioner som gör samhället användbart för fler.

Om arbetet utgår från principen om universell utformning ökar möjligheterna att nå hela den mänskliga mångfalden och möta användarnas olika behov, förutsättningar och önskemål.

Information, verktyg och tips!

Universell utformning handlar om att skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början.

Principen om universell utformning

Om hur Vinnova kan stödja Agenda 2030 arbetet.

Agenda 2030 som drivkraft för innovation hos Vinnova

Om hur Trafikverket arbetar för att göra det enklare att åka kollektivtrafik. 

Så förbättrar vi kollekivtrafiken hos Trafikverket

Svenska Institutet för standarder om Universell utformning - Tillgänglighet genom universell utformning inom produkter varor och tjänster.

Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning inom produkter, varor och tjänster – Utvidgar spektrumet användare hos Svenska Institutet för Standarder

FN:s utvecklingsprogram redovisar delmål och indikatorer till mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Om mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur hos FN:s utvecklingsprogram (UNDP)