Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

10. Minskad ojämlikhet

Mål 10 i Agenda 2030 hänger tätt ihop med agendans princip om att ingen ska lämnas utanför utvecklingen, oavsett sådant som kön, etnicitet, funktionsnedsättning och religion.

Grunden för ett jämlikt samhälle är alla människors lika rättigheter och jämlika möjligheter att delta i och påverka samhällets utveckling – utan att diskrimineras.

Jämlikhet för personer med funktionsnedsättning lyfts tydligt i mål 10 och särskilt i delmål 10.2 om att främja social, ekonomisk och politisk inkludering.

Delaktighet minskar ojämlikheten

För att minska ojämlikheten måste rättigheter för personer med funktionsnedsättning respekteras, skyddas och uppfyllas. Därför måste man till exempel främja social, ekonomisk och politisk inkludering, och åtgärda lagar, politik och beteenden som är diskriminerande.

Även andra hinder för delaktighet måste undanröjas, till exempel otillgänglig information och kommunikation samt otillgängliga fysiska miljöer.

Det offentliga måste också identifiera skillnader i samhället mellan personer med funktionsnedsättning och den övriga befolkningen, för att kunna utvärdera insatser och åtgärda de brister som finns.

Exempel på samhällsområden att undersöka är arbetsmarknad, utbildning, inkomster, hälso- och sjukvård samt politiska och offentliga rum.

Information, verktyg och tips!

MFDs rapport Personer med funktionsnedsättning i asyl- och etableringsprocessen.

Rapporten Personer med funktionsnedsättning i asyl- och etableringsprocessen

Videos om hinder i vardagen för personer med funktionsnedsättning från Lika Unika Akademin.

Rättighetsskrift Mål 10: Ingen ska lämnas utanför – ett funktionshinderperspektiv på de globala målen och minskad ojämlikhet, ett material från Lika unika Akademi hos Svenska FN-förbudet

FN:s utvecklingsprogram redovisar delmål och indikatorer till mål 10 Minskad ojämlikhet.

Om mål 10 Minskad ojämlikhet hos FN:s utvecklingsprogram (UNDP)