Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

12. Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 i Agenda 2030 handlar om att se till att våra konsumtions- och produktionsmönster är hållbara.

Hållbar konsumtion och produktion har betydelse för klimatet och miljön, men också för ökad konkurrenskraft, hållbar tillväxt, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom.

Målet visar vikten av att alla har förutsättningar att bidra till hållbar utveckling. För att uppnå en hållbar utveckling behöver vi dels bli medvetna om hur varor och resurser används, dels börja tänka på nya sätt för att minska våra ekologiska fotavtryck.

Offentlig upphandling spelar en viktig roll i arbetet med att skapa en mer hållbar konsumtion och produktion.

Specifikationer i upphandling behöver utgå från samtliga dimensioner av hållbar utveckling, genom att ta hänsyn till både användares behov, ekonomiska resurser och klimat- och miljöpåverkan.

Information, verktyg och tips!

Hållbar konsumtion och produktion är nödvändigt om vi ska minska den negativa påverkan på klimat, miljö och vår hälsa.

Hållbar konsumtion och produktion hos Tillväxtanalys

Upphandlingsmyndigheten om hållbar upphandling med länk till checklista för tillgänglighet.

Hållbar upphandling hos Upphandlingsmyndigheten

FN:s utvecklingsprogram redovisar delmål och indikatorer till mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Om mål 12 Hållbar konsumtion och produktion hos FN:s utvecklingsprogram (UNDP)