Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

4. God utbildning för alla

Mål 4 i Agenda 2030 handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet, och att främja ett livslångt lärande för alla. Utbildningen ska också finnas tillgänglig till en överkomlig kostnad.

Att uppnå mål 4 är en viktig grund för god ekonomi, hälsa och jämställdhet i samhället.

Möjligheten för elever och studenter med funktionsnedsättning att gå i skolan på jämlika villkor som andra är uttalat i två av delmålen:

  • delmål 4.5 om att utrota diskriminering i utbildning
  • delmål 4.A om att skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer.

Det handlar om att säkerställa att personer med funktionsnedsättning har samma förutsättningar och möjligheter som andra att gå i skolan, utan att möta hinder.

Jämlika villkor för utbildning

En god utbildning för alla förutsätter att personer med funktionsnedsättning kan delta på jämlika villkor. För att det ska vara möjligt måste utformningen av lokaler, lärmiljö och läromedel vara sådan att alla kan ta del av utbildningen. I det ingår

  • att säkerställa att elever och studenter får individuellt stöd i god tid
  • att stödet håller hög kvalitet.

Det handlar också om att skapa en trygg skolmiljö där alla kan delta utifrån sina förutsättningar.

För att arbetet med jämlik utbildning ska nå målet måste elever och studenter själva få definiera behoven och delta i arbetet. Eleverna vet själva vad som bör prioriteras.

Det är särskilt viktigt att inhämta kunskap från elever med funktionsnedsättning eftersom de har särskild kunskap om vad som kan utgöra hinder för delaktighet.

All utbildning omfattas

Arbetet för en inkluderande och likvärdig utbildning för personer med funktionsnedsättning gäller hela utbildningssystemet: från förskola till högre utbildning.

Arbetet är också viktigt i relation till ett fortsatt lärande efter avslutad utbildning. Ett livslångt lärande ökar möjligheterna att delta i arbetslivet och i samhället i stort.

Information, verktyg och tips

MFD:s rapport visar hur ansvariga på skolan kan skapa en trygg skolgång för alla elever.

Skapa en trygg skola - genom trygghetsvandringar med elever med funktionsnedsättning

Om Skolverkets arbete med agenda 2030.

Utbildning viktigt för att nå målen för hållbar utveckling hos Skolverket

Videos om hinder i vardagen för personer med funktionsnedsättning från Lika Unika Akademin.

Rättighetsskrift Mål 4: Ingen ska lämnas utanför - ett funktionshinderperspektiv på de globala målen och rätten till utbildning ett material från Lika unika Akademi hos Svenska FN-förbudet

FN:s utvecklingsprogram redovisar delmål och indikatorer för mål 4 God utbildning för alla.

Om mål 4 God utbildning för alla hos FN:s utvecklingsprogram (UNDP)