Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

6. Rent vatten och sanitet för alla

Mål 6 i Agenda 2030 handlar om att rent vatten är viktigt för allt levande på jorden, och för produktionen av livsmedel och energi.

Tillgång till rent vatten och sanitet är grundläggande för människors hälsa, utveckling och delaktighet. En del av mål 6 handlar om att se till att alla har basal tillgång och tillträde till god sanitet, hygien och toaletter.

För att målet ska kunna nås måste man ta hänsyn till alla människors olika behov och förutsättningar när man utformar till exempel offentliga toaletter, badrum och omklädningsrum. Man måste också identifiera och undanröja hinder i byggnader som skolor, på arbetsplatser, sjukhus, restauranger, bibliotek, badhus, museer och vid evenemang.

Detta är grundläggande för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället på jämlika villkor som andra.

Information, verktyg och tips!

FN:s utvecklingsprogram redovisar delmål och indikatorer till mål 6 Rent vatten och sanitet.

Om mål 6 Rent vatten och sanitet för alla hos FN:s utvecklingsprogram (UNPD)