Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

7. Hållbar energi för alla

Mål 7 i Agenda 2030 handlar om att säkerställa tillgången till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Målet hänger samman med dagens utmaningar som klimatförändringar, fattigdom och inkluderande tillväxt. Att lyfta situationen för personer med funktionsnedsättning i relation till mål 7 är nödvändigt för att ingen ska lämnas utanför i den hållbara utvecklingen.

En viktig del av arbetet med mål 7 är att identifiera och synliggöra vilka som saknar tillgång till hållbar energi och vilka som helt saknar tillgång till elektricitet.

I internationell jämförelse går det att se att andelen hushåll med tillgång till elektricitet är lägre i gruppen av personer med funktionsnedsättning, speciellt när det kommer till alternativ för hållbar energi.

Information, verktyg och tips!

FN:s utvecklingsprogram redovisar delmål och indikatorer till mål 7 Hållbar energi för alla.

Om mål 7 Hållbar energi för alla hos FN:s utvecklingsprogram (UNDP)