Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 i Agenda 2030 handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av ekosystemen. Det handlar också om att hejda förlusten av biologisk mångfald.

Arbetet för en hållbar utveckling omfattar ekosystem på land, som skogar, våtmarker, torrmarker och berg. Det är livsmiljöer för olika djur och de renar både luft och vatten.

Miljöförstöring är alltså ett hot mot klimatet, hälsan och djurarternas överlevnad. Mål 15 visar tydligt hur den miljömässiga dimensionen av hållbarhet hänger samman med ekonomisk och socialt hållbar utveckling.

Information, verktyg och tips!

Om att synergierna mellan sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter är många och målkonflikterna relativt få.

Ekosystemtjänster hos Naturvårdsverket

Riksdagens mål om tillgänglig natur för alla innebär att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet.

Tillgänglig natur för alla hos Naturvårdsverket

FN:s utvecklingsprogram redovisar delmål och indikatorer till mål 15 Ekosystem och ekologisk mångfald.

Om mål 15 Ekosystem och ekologisk mångfald hos FN:s utvecklingsprogram (UNDP)