Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

17. Genomförande och partnerskap

Mål 17 i Agenda 2030 om att genomförandet av agendan kräver samarbete både inom och mellan världens alla länder.

Inget land och ingen grupp ska lämnas utanför i utvecklingen. Det kräver även samarbete mellan offentliga och privata aktörer.

Enligt mål 17 uppmuntras stater att samarbeta med det civila samhället. I det ingår organisationer med personer med funktionsnedsättning.

Genom samarbete kan vi synliggöra utmaningar och möjligheter för personer med funktionsnedsättning i arbetet med Agenda 2030.

Samarbetet ska nå alla

Samarbetet mellan länder omfattar bland annat kapacitetsuppbyggnad och bistånd till utvecklingsländer. Ett exempel på det nämns i delmål 17.8 om att stärka den vetenskapliga, tekniska och innovativa kapaciteten för de minst utvecklade länderna.

I det ingår att öka användningen av gynnsam teknik, särskilt informations- och kommunikationsteknik. I sådana projekt är det viktigt att tänka på vilka användarna är och att ta hänsyn till olika människors behov och förutsättningar, till exempel personer med funktionsnedsättning.

Det är en förutsättning för att så många som möjligt ska kunna ta del av utvecklingen, använda sig av gynnsam teknik och inte lämnas utanför.

Uppföljning av arbetet

En viktig del av genomförandet av Agenda 2030 är att följa upp arbetet med statistik och siffror. I det arbetet behöver personer med funktionsnedsättning finns representerade för att inte lämnas utanför varken i genomförandet eller i uppföljningen av Agenda 2030.

Delmål 17.18 handlar om att öka stödet för kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländer. Det handlar också om att samla in samt sprida tillförlitliga data som synliggör variabler som funktionsnedsättning, kön och ålder.

Målet ska uppnås redan 2020 för att kunna skapa riktning i det fortsatta arbetet med Agenda 2030.

Information, verktyg och tips!

Allmän kommentar nr 7 handlar om faktiskt och meningsfullt deltagande för personer med funktionsnedsättning i genomförandet och övervakningen av konventionen.

Allmän kommentar nr 7 om deltagande för personer med funktionsnedsättning i implementeringen och övervakningen av konventionen

Den europeiska koden ger exempel på hur medborgare genom engagemang i idéburna organisationer kan delta i den politiska beslutsprocessen. 

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Guide för inkludering av personer med funktionsnedsättning i bistånd och globalt utvecklingssamarbete.

Guide för inkludering hos MyRight

Statistiska centralbyråns arbete med Agenda 2030.

SCB:s arbete med Agenda 2030 hos SCB

Den internationella funktionshindersrörelsen om Agenda 2030.

The United Nations Sustainable Development Goals hos International Disability Alliance

Generell information om Agenda 2030 ur ett internationellt perspektiv.

Ingen ska lämnas utanför hos Concord Sverige

FN:s utvecklingsprogram redovisar delmål och indikatorer till mål 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Om mål 17 Genomförande och globalt partnerskap hos FN:s utvecklingsprogram (UNDP)