Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Agenda 2030

Uppdraget inkom: 2020 Uppdraget redovisades: 2022

Myndigheten för delaktighet har haft i uppdrag att bidra till att funktionshindersperspektivet får ett större utrymme i offentliga aktörers arbete med Agenda 2030. Uppdraget redovisades i januari 2022.

En del av uppdraget gäller att göra en analys av vilken roll och betydelse principen om universell utformning kan ha i genomförandet av agendan.

Genomförande

Uppdraget ska genomföras i dialog med funktionshindersrörelsen och andra relevanta aktörer.

Redovisning

Myndigheten för delaktihget ska delredovisa uppdraget till regeringen senast 4 december 2020. Slutredovisningen ska ske senast 28 januari 2022.

Delaktighet och hållbar utveckling - slutrapportering av ett regeringsuppdrag om att öka genomslaget för funktionshindersperspektivet i offentliga aktörers arbete med Agenda 2030

Funktionshindersperspektivet i Agenda 2030 - delrapportering av ett regeringsuppdrag