Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

14. Hav och marina resurser

Mål 14 i Agenda 2030 handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

Hållbara ekosystem är en förutsättning för hållbar social och ekonomisk utveckling. Många människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning.

Hur vi förvaltar våra marina ekosystem spelar också en stor roll för effekterna av klimatförändringarna.

På individnivå är kunskap om utmaningar som överfiske, försurning, föroreningar och plast i hav och vatten grundläggande för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Vi måste också ha kunskap om hållbar konsumtion och om vikten av att minska vårt användande av plast.

Alla invånare i samhället ska medvetet kunna vara en del i arbetet mot en hållbar miljömässig utveckling.

Information, verktyg och tips!

FN:s utvecklingsprogram redovisar delmål och indikatorer till mål 14 Hav och marina resurser.

Agenda 2030 - en global hållbarhetsagenda hos Havs- och vattenmyndigheten