Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Initiativ för att främja valdeltagande

Inför de allmänna valen 2022 tog MFD fram en rad exempel på kommuners och andra aktörers främjande åtgärder inför, under och efter valet. De kan användas som inspiration för kommande val också

Valaffisch utanför vallokal.

Känner du till fler exempel? Hör gärna av dig till oss på info@mfd.se.

EU-kommissionen

EU-kommissionen har tagit fram en ny vägledning och goda exempel för tillgängliga val på engelska.

Vägledning för god valpraxis på EU-kommissionens webbplats (engelska)

Demokratisk delaktighet under FN-möte

Under det sextonde statspartsmötet för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning arrangerade Norge år 2023 ett evenemang om demokratisk delaktighet. Här kan du lära dig om viktiga aspekter för att främja inkluderande val och demokratisk deltagande för underrepresenterade grupper.

Demokratisk delaktighet under statspartsmöte i FN på FN:s webbplats (engelska)

Falu kommun

Falu kommun satsade särskilt på att höja valdeltagandet för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och i områden där folk röstar mindre.

Satsning på högre valdeltagande - inslag i P4-Dalarna

Om kommunens valambassadörer på Falu kommuns webbplats

Utbildningsradion (UR)

Varför ska jag rösta? Det är utgångspunkten för UR:s fyra avsnitt om allt man behöver veta om politik och demokrati inför valet. Avsnitten riktar sig till elever på anpassade skolor, inklusive gymnasieskolor. Vi möter personer med intellektuell funktionsnedsättning som berättar om hur de bidragit till vår demokrati och hur man kan vara med och påverka.

Varför ska jag rösta - UR:s webbplats

MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har regeringens uppdrag att förbereda och genomföra skolvalet i samband med riksdagsvalet. Under 2022 hade myndigheten ett särskilt fokus på att förmå anpassade skolor, inklusive gymnasieskolor att delta, men också skolor i socioekonomiskt svaga områden, yrkesprogram och friskolor.

Särskolan till Skolval 2022 (mfd.se)

Skolval inför EU-valet på MUCF:s webbplats

Nyhetstidningen 8 sidor

Nästan en miljon människor i Sverige utnyttjar inte sin rätt att rösta. Tidningen 8 Sidor vill ändra på det genom lättläst journalistik där fler får en chans att förstå vad som sker i samhället.

Lättlästa nyheter ska få fler att rösta

Täby kommun

Vid sju tillfällen fick personer som tar del av olika insatser inom stöd och service från Täby kommun möjlighet att besöka ett valcafé. Syftet var att förbereda målgruppen inför de allmänna valen 2022.

Succé för valcafé i Täby

Studieförbundet vuxenskolan

De flesta med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte i allmänna val. För att ändra på detta gjorde Studieförbundet Vuxenskolan inför valen 2022 en ny stor satsning med studiecirklarna Mitt val runt om i landets kommuner. I fokus stod demokrati och politik på lättförståelig svenska.

Studiecirklar utbildar i demokrati  

På flera ställen genomför

des studiecirkeln Mitt val med målgruppen utlandsfödda och i Värmland såg man en tydlig effekt. Inför EU-valet 2024 kommer det inte ske någon nationell satsning på Mitt val. Däremot kommer det att äga rum på en del avdelningar runt om i landet

Ökat valdeltagande genom studiecirklar

Södertälje kommun

Podcast, filmer, tidning, broschyrer och valinformatörer. De är exempel på vad Södertälje kommun satsade på för att få fler att rösta i allmänna valen hösten 2022.

Podcast och filmer inför valet

Södertälje kommun har personer med funktionsnedsättning som en prioriterad målgrupp i sin åtgärdsplan med aktiva åtgärder för att främja valdeltagandet.  

Åtgärdsplan främjat valdeltagande 2022 hos Södertälje kommun

Uppsala kommun

Kapade stålben, provval på äldreboenden och samråd med funktionsrättsrådet är bara några exempel på satsningar i Uppsala som gjordes för att göra det möjligt för alla att rösta i de allmänna valen 2022.

Tillgängliga val med kapade stålben och provval

Göteborg stad

Göteborg stad satsade på VR-teknik för ökat valdeltagande. En simulerad upplevelse av vallokalen skull få fler att känna sig trygga och bekväma med att gå och rösta.

Göteborgs satsar på VR-teknik för ökat valdeltagande

Håbo kommun

I nära anslutning till valdagen skulle Håbo kommun arrangera ett provval för daglig verksamhet och andra inbjudna.

Provval ska öka kunskapen inför valet

Västerås stad

I Västerås stad var det för fjärde valet i rad som deltagare i daglig verksamhet stod för ett väloljat maskineri av praktiska sysslor, inför och efter valdagen.

Daglig verksamhet hjälper till inför valet

Umeå kommun

För att fler skulle kunna delta i valen 2022 satsade Umeå kommun bland annat på nya valsedelställ och samverkan mellan förvaltningar.

Umeå satsar på nya valsedelställ och samverkan

Stockholm stad

Ett omfattande arbete pågick i Stockholms stad inför de allmänna valen 2022 när nära 600 vallokaler skulle inspekteras och vid behov förbättras. För den som ville rösta men som själv inte kunde ta sig till en vallokal fanns ambulerande röstmottagning.

Stockholm inventerar sina vallokaler

Visby kommun

Visby kommun samarbetade med Studieförbundet Vuxenskolan och verksamheten Mitt val. Den syftar till att stärka intresset för och kunskapen om politik och val bland personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

Om Visby och Mitt val på SKR:s webbplats

Halmstad kommun

Halmstad kommun producerade två informationsvideos om valet och hur man röstar. Filmerna kan med fördel användas av fler verksamheter.

Så här röstar du (teckenspråkstolkad) version 1  på Youtube
Så här röstar du (teckenspråkstolkad) version 2 på Youtube