Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Studiecirklar utbildar i demokrati

De flesta med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte i allmänna val. För att ändra på detta gör Studieförbundet Vuxenskolan inför valet 2022 en ny stor satsning med studiecirklarna Mitt val runt om i landets kommuner. I fokus står demokrati och politik på lättförståelig svenska.

– Personer med intellektuell funktionsnedsättning erbjuds att delta, de har inte mindre intresse av samhällsfrågor än andra. Många är beroende av olika insatser från samhället och därför är det viktigt att de är med och påverkar samhället, deras åsikter är betydelsefulla, säger en av initiativtagarna till Mitt val Kjell Stjernholm, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan.

Studiecirklarna sker runt om i landet på Studieförbundet Vuxenskolan lokala verksamheter. Det handlar inte bara om att lära ut hur man praktiskt röstar utan är en träning om hur demokratin fungerar i stort.

Valdiskussioner med politiker

Studiecirklarna är uppdelade på sju tillfällen där varje träff är tre timmar lång. Vid ett av dessa tillfällen bjuds lokala kommunpolitiker in för en valdiskussion. Politikerna förbereds och tränas inför träffarna på att lära sig prata lättförståeligt och sänka språktröskeln för att kunna ge tydliga svar.

– Politiker blir medvetna om att det finns en målgrupp som har andra förutsättningar och blir då intresserade av hur de ska kunna kommunicera bättre med dem.

På valdiskussionen ställer cirkeldeltagarna frågor till de inbjudna politikerna. Inför dessa möten får deltagarna i studiecirkeln träna på att framföra sin åsikt. Till diskussionerna bjuder man ofta även in personer med intellektuell funktionsnedsättning som inte går på studiecirklarna.

Internationell uppmärksamhet

Kjell Stjernholm berättar att Mitt val fått internationell uppmärksamhet och då särskilt för valdiskussionerna.

– De blir imponerade av att svenska politiker tar den här gruppen på allvar. I många länder har personer med vissa intellektuella funktionsnedsättning fortfarande inskränkningar i rösträtten.

Utvärderingar som Studieförbundet Vuxenskolan gjort visar att över 80 procent av deltagarna som medverkat i Mitt val sedan går och röstar, vilket ligger i linje med svenska folket i sin helhet.

Stort intresse från kommunerna

Inför förra riksdagsvalet 2018 samverkade ett 70-tal kommuner med Mitt val och i år räknar man med över 100 kommuner. En del kommuner är också med och delfinansierar verksamheten. Kommunerna är nyckeln i Mitt vals framgång.

– Vi har byggt upp relationer med kommuner. Nu får vi också telefonsamtal från kommuntjänstemän som hört talas om Mitt val och som undrar hur de ska kunna samarbeta med oss.

Fotnot

Mitt val är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Mitt val hade 650 deltagare år 2018 och 2000 deltagare på valdiskussionerna. Målet är att 2022 ha 1000 deltagare i studiecirklarna.