Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Umeå satsar på nya valsedelställ och samverkan

För att fler ska kunna delta i valen 2022 satsar Umeå kommun bland annat på nya valsedelställ och samverkan mellan förvaltningar.

– Det känns fantastiskt bra och jätteroligt att kunna erbjuda en möjlighet att rösta till dem som annars kanske inte skulle ha gjort det, säger Tordleif Hansson, utredare på Umeå kommun.

Om inte helt unikt så är det i alla fall ovanligt: valsedelstället som bygger på bredden istället för på höjden. Här finns valsedlarna sorterade efter riksdag, kommun och region för en bättre överblick, nära bordskanten.

– I lokalen ska man kunna ta valsedlar på ett bra sätt oavsett om man står, sitter, eller har begränsad rörlighet i armarna. Det tar mer plats i sidled vilket innebär att vi tar bort alla mindre vallokaler för mer rymliga sport- och idrottshallar, säger Tordleif Hansson.

Använder checklista

Han beskriver Umeå kommun som lyckligt lottad, där näst intill samtliga sport- och idrottshallar är i kommunal ägo. Kommunen ska besiktiga 26 hallar utifrån den checklista som Myndigheten för delaktighet tagit fram som innehåller olika delar som behöver uppfyllas för att väljare med funktionsnedsättning ska kunna rösta.

– Alla röstberättigade som önskar rösta ska få en möjlighet att göra det, och då ska alla lokaler vara tillgängliga. Det finns inga undantag, säger Tordleif Hansson.

Samverkan med förvaltningar

Till sin hjälp har valkansliet den av kommunen anställda Tillgänglighetsstrategen att samråda med. Dessutom pågår en kontinuerlig samverkan med andra verksamheter inom kommunen som utbildningskontoret, fritidskontoret och fastighetsförvaltningen.

– Det är ett pussel vi måste lägga och ingenting vi kan göra utan att samråda och samverka med andra verksamheter i kommunen, säger Tordleif Hansson.

Röstmottagning på plats

Inom äldreomsorgen har Umeå kommun ordnat en röstmottagning på plats för dem som bor på särskilda boenden. Allt sker i dialog med verksamhetsledningen där valnämnden kontaktar berörda för att stämma av om tider och tillvägagångssätt som passar för just den verksamheten. Vid europaparlamentsvalet år 2019 besökte man cirka 18 äldreboenden.

Inom funktionshinderomsorgen gör man på samma sätt, men rådfrågar också om personer önskar rösta i lokaler där de brukar vistas och känner sig trygga, till exempel en daglig verksamhet. År 2019 genomfördes förtidsröstning vid två sådana mötesplatser.

– Är det kvällar de träffas så får vi lägga schemat så vi kan vara där. Min erfarenhet är att samarbete och samverkan är lösningen. Det kan ta lite tid, några möten extra men sen rullar det på, säger Tordleif Hansson.

Personliga värdar

Stora vallokaler kan upplevas omtumlande. Därför har valnämnden satsat på personliga värdar som är utbildade för att på bästa sätt kunna hjälpa alla besökare. Man kommer också att ta in extrapersonal för stärka upp.

– Väljarna ska veta att man får hjälp på plats och att man inte går vilse, oavsett funktionsförmåga. Skyltar ersätter aldrig levande personer, säger Tordleif Hansson.

FOTNOT

Efter valdagen kommer valnämnden utvärdera arbetet som gjorts inför det allmänna valet 2022 genom att samtala med röstmottagare i lokalerna och utvärdera tillsammans med verksamheterna för att dra lärdomar inför framtida val.