Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Demokratisk delaktighet

Att vara demokratiskt delaktig innebär att självständigt kunna vara med och påverka. Det kan röra politik men också beslut om vardagen och framtiden.

Att vara demokratisk delaktig handlar om rätten och möjligheten att:

  • få förutsättningar att uttrycka sin åsikt och kunna påverka olika beslut
  • rösta i val, engagera sig politiskt och inom föreningslivet som förtroendevald
  • kunna delta i politiska samtal och sammanhang
  • ha tillgång till nyheter och information som gör det möjligt att bilda sig en åsikt och göra informerade val
  • uttrycka sin åsikt kan ta sig olika uttryck, exempelvis genom konst och kultur eller det skrivna ordet.

Den demokratiska utvecklingen

Under det senaste århundrandet har den demokratiska utvecklingen gett fler möjlighet att rösta och vara politiskt engagerade. För personer med funktionsnedsättning blev dock rösträtten inte allmän förrän 1989 då Sverige tog bort möjligheten att omyndigförklara människor. 

Fortfarande är den demokratiska delaktigheten generellt lägre i gruppen. Det finns många praktiska hinder att vara demokratiskt aktiv i form av otillgängliga lokaler och möteshandlingar eller andra individuella stöd.

Delta demokratiskt

Att självständigt kunna rösta är inte heller en självklarhet för den som lever med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning upplever inte att deras erfarenhet och åsikt är efterfrågad i det politiska samtalet.

Den politiska agenda som media och politiken sätter, berör eller benämner sällan frågor som inkluderar funktionsnedsättnings. Avsaknad av politiska förebilder att kunna spegla sig i gör också att motivationen bland personer med funktionsnedsättning lätt sjunker.

För att människor ska ha möjlighet på lika villkor vara demokratiskt delaktiga behöver det demokratiska samtalet bjuda in och bli tillgängligt för fler. Innehållet behöver bättre spegla och beskriva den mångfald av förutsättningar som finns i samhället.  

Innehåll under demokratisk delaktighet

I det här avsnittet samlar MFD information och stöd för att bredda och stärka bilden av vad demokratisk delaktighet handlar om utifrån ett mångfaldsperspektiv och vad som krävs för att fler ska kunna bli delaktiga.