Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ökat valdeltagande genom studiecirklar

Studiecirkeln Mitt val syftar till att öka valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. På flera ställen genomförs studiecirkeln med målgruppen utlandsfödda och i Värmland ser man en tydlig effekt.

– Det har ökat valdeltagandet betydligt, säger Bo Dalmo, utbildningsansvarig, Studieförbundet Vuxenskolan i Värmland.

I Värmlands sexton kommuner pågår nu nio studiecirklar totalt.
Meningen är att tillgängliggöra röstning och politik för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för personer med invandrarbakgrund eller svenska som andraspråk.

Bra för utlandsfödda

Studiecirkeln använder material på lättläst svenska som tagits fram av Studieförbundet vuxenskolan tillsammans med Riksförbundet FUB. Ursprungligen riktade sig metoden endast till personer med intellektuell funktionsnedsättning, men i Värmland har man kommit fram till att det lättlästa materialet är bra för fler. Även personer som är utlandsfödda eller som har svenska som andraspråk kan med fördel nyttja metoden.

– Vi har märkt att det är ett utmärkt material att lära sig genom, säger Bo Dalmo.

Sex utbildningstillfällen

Vid sex utbildningstillfällen får deltagarna kunskap om valdeltagandet, processen, partierna och den politik de representerar.

Varje cirkelledare har genomgått en särskild utbildning för att säkerställa kvalitet och intresset för att delta vid utbildningstillfällena är stort.

– Bland utlandsfödda är det ganska många som gått utbildningen. Slår vi ihop de båda grupperna når vi över hundra personer, säger Bo Dalmo.

Kunskap och mod

Feven Belai är utbildad cirkelledare och leder en Mitt val-studiecirkel för ett tjugotal personer från Eritrea. I hennes grupp ingår människor från olika åldrar, både kvinnor och män, för att lära sig mer om det svenska valet.

– Det betyder mycket för dem. De har fått både kunskap och mod. Många tror att deras röst inte är viktig och flera vet varken hur man gör eller vart man ska gå när man röstar.

Efter att ha genomfört en intensivutbildning för att bli cirkelledare känner Feven Belai att det varit betydelsefullt, både för andra men också för henne själv.

– Dels är det viktigt att jag lär mig själv hur allt fungerar men också att jag sedan sprider vidare den kunskapen. Jag känner mig nöjd och glad för att få bidra, säger hon.

För Bo Dalmo handlar det om att stärka demokratin.

– Det här är ett enda stort demokratiprojekt. För att värna om och bibehålla vår demokrati så måste vi få alla att vara med. Det är en rätt vi alla har och som vi måste nyttja, säger han.

Lättpratad valdiskussion

I studiecirkeln Mitt val ingår också en så kallad lättpratad valdiskussion.
Till den bjuds alla partier i fullmäktige in att delta i en politisk diskussion baserat på deltagarnas frågor, inför en publik med personer med intellektuell funktionsnedsättning, eller med utländsk bakgrund. Inför diskussionen får politikerna en snabbkurs i att prata på ett mer tillgängligt sätt.

– Vi tycker att det passar perfekt att avsluta studiecirkeln med en valdisskussion, säger Bo Dalmo.

Läs mer om Mitt val

Studiecirklar utbildar i demokrati