Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Göteborg satsar på VR-teknik för ökat valdeltagande

En simulerad upplevelse av vallokalen ska få fler att känna sig trygga och bekväma med att gå och rösta i Göteborgs stad.

– Det här är ett sätt att sänka tröskeln för den som aldrig röstat tidigare, säger Åsa Aguayo Åkesson, utvecklingsledare på förvaltningen Demokrati och medborgarservice.

Just nu skapas en virtuell vallokal för att göra det enklare för fler att rösta.

– Tanken är att man ska förstår hur det fungerar och hur det ser ut, redan innan man kommit till sin vallokal, säger André Andersson, stödpedagog med särskilt uppdrag inom välfärdsteknik på Funktionsstödförvaltningen.

Virtuella rummet

När pandemin satte stopp för fysiska möten träffades André Andersson och hans teknikmentorer i en virtuell daglig verksamhet för att umgås. Stadens förvaltning Demokrati och medborgarservice inspirerades av initiativet och ville på försök utveckla konceptet för att implementera det virtuella rummet i ett valsammanhang.

– Varför inte skapa en vallokal som vem som helst kan besöka, helt anonymt. Där man i lugn och ro kan få testa olika stationer i en vallokal, få svar på sina frågor, för att sedan på valdagen kunna gå dit och känna sig trygg och säker, säger Åsa Aguayo Åkesson, utvecklingsledare vid förvaltningen Demokrati och medborgarservice, som tillsammans med kollegan Jenny Antonsson varit med och lagt beställningen.

Teknikmentorer stöttar

Tillsammans med den dagliga verksamhetens teknikmentorer är arbetet igång med att skapa de virtuella rum som ska simulera röstningens olika steg i vallokalen. Den 1 juni står vallokalen till allmänhetens förfogande. Brukare med särskilt intresse för teknik, programmering och gaming står för utvecklingen som syftar till att sänka tröskeln för alla förstagångsväljare.

– Det i sig är en vinning redan från början, att de som ska använda verktyget bygger det. På så sätt gör vi inte misstag vi kanske hade gjort om vi inte förstod behovet hos målgruppen, säger Åsa Aguayo Åkesson.

Stegraket

I den virtuella världen får besökaren inleda sin upplevelse med att möta en digital röstmottagare som förklara hur valet går till, hur röstkortet ser ut, hur man identifierar sig och hittar information om var närmaste vallokal finns.

Därefter får besökaren ta sig vidare i den digitala världen, in i vallokalen. Här finns länkar till hjälpmedel som översättningsappar, kartor och andra stödfunktioner. Det enda som inte hanteras är politiken.

– Det här är ett informationsverktyg. Det handlar inte om politiska åsikter, bara stegen i hur det går till att rösta, säger Åsa Aguayo Åkesson.
För att undvika onödiga säkerhetsrisker behövs inget registrerat konto för att besöka det virtuella rummet.

Socioekonomisk faktor

För att alla ska kunna använda sig av tjänsten oavsett ekonomiska förutsättningar är produkten anpassad för att kunna fungera med vilken hårdvara som helst.

– Alla kan inte köpa VR-utrustning och det ska heller inte behövas. Den här plattformen kan du besöka hur som helst om det så är via bibliotekets dator eller i din mobiltelefon. Alla ska kunna ta sig in, säger André Andersson.
Pilotprojekt

Både Funktionsstödsförvaltningen och förvaltningen för Demokrati och medborgarservice är noga med att poängtera att den virtuella vallokalen är ett experiment, men som skulle kunna växa till någonting större.

– Vi gör det här på test. Både för att se hur det fungerar att arbeta tillsammans, men också med VR som verktyg. Vad blir responsen? Är folk intresserade? Det ska bli spännande att se, säger Jenny Antonsson, utvecklingsledare på förvaltningen demokrati och medborgarservice.

Möjlighet att utvecklas

Samtidigt som satsningen är ett försök till att öka valdeltagandet, ger det också brukare ska möjlighet att utvecklas inom IT.

– Det här är ett exempel på ett uppdrag där man hyr in konsulter för att brukare ska kunna få utbildning och utveckla sina färdigheter, skapa sig en digital portfölj som förhoppningsvis sedan kan leda till andra löneuppdrag, säger André Andersson.

Om den virtuella vallokalen når framgång hoppas man vidareutveckla produkten för framtida val.

– Vi ser en stor nytta med verktyget och det vore spännande att bygga vidare och jobba ihop på ett verktyg vi båda har. Nu gör vi en första pilot utifrån de förutsättningar vi har nu. Sedan får vi utvärdera och kanske utveckla med teckenspråk, fler språk eller liknande, säger Jenny Antonsson.

Fotnot

Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad har tagit fram en sida på webben där de samlat lättlästa texter, nyheter och filmer som handlar om valet. Det går också bra att ställa frågor om valet, men man kan inte ge råd om vilket parti du ska rösta på.

Om valet på Göteborgs stads webbplats

Göteborg stad har också  bytt ut valsedelställ som kräver att man måste stå för att nå alla valsedlar till sedelställ som inte är lika djupa. Därmed kan man också nå valsedlarna när man sitter, vilket är bra för personer som använder rullstol och de som inte kan stå längre stunder. 

Besök en virtuell vallokal

Göteborgs virtuella vallokal är ett led i stadens arbete för att få fler att använda sin röst. Du hittar länken på Göteborgs webbplats.
Använd din röst