Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Stockholm inventerar sina vallokaler

Ett omfattande arbete pågår i Stockholms stad inför de allmänna valen i september när nära 600 vallokaler ska inspekteras och vid behov förbättras.

– Vi är beroende av de vallokaler som finns, vi kan inte bygga nya. Men vi kan göra de befintliga så bra som möjligt, säger Eva Debels, chef på valnämndens kansli

Stockholm stad ska se över 592 vallokaler och 55 förtidsröstningslokaler och kommer utgå ifrån den checklista som Myndigheten för delaktighet har tagit fram. Den innehåller punkter som valnämnden behöver uppfylla för att väljare med funktionsnedsättning ska kunna rösta.

Valskärmar för sittande väljare

Lokalerna ska ha tillräckligt breda ingångar, lämpliga trösklar och där det finns trappor ska det också finnas en hiss. För varje vallokal är det också obligatoriskt med valskärmar för sittande väljare. Skyltar ska vara på en nivå som alla kan läsa, i tydlig storlek och försedda med vedertagna symboler.

Samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler förses också med förstoringsglas för att förenkla för väljare med synnedsättning. Detaljerna är centrala och samtliga förberedelser sker i dialog med stadens funktionshindersombudsman för att ingenting ska falla mellan stolarna.

På valdagen kommer varje vallokal och förtidsröstningslokal bemannas med röstmottagare som har tystnadsplikt och som kan bistå med hjälp till väljare som vill och behöver.

– Vi ska göra allt vi kan för att alla som vill rösta ska kunna göra det, det är målsättningen, säger Eva Debels.

Ambulerande röstmottagning

För den som vill rösta men som själv inte kan ta sig till en vallokal finns ambulerande röstmottagning, där två röstmottagare åker hem till den röstberättigade för att genomföra röstningsproceduren där. Man erbjuder också förtidsröstning på vård- och äldreboenden. För personer som har beviljats ledsagning i biståndsbeslut står valnämnden för kostnaden när de använder ledsagning för att rösta.

– Man ska inte behöva välja mellan att gå och handla eller att gå och rösta. Därför tar vi kostnaden för ledsagartiden vid valet, säger Eva Debels.

För att ytterligare främja valdeltagandet har Stockholm stad en dialog med överförmyndare i kommunen för att informera gode män och förvaltare och förbereda dem inför det allmänna valet.

– Vi har tagit fram en informativ broschyr som skickas till gode män och förvaltare så att de ska kunna se till att deras huvudmän får rösta om de vill det, säger Eva Debels.  

Utvärdering

Efter valdagen kommer samtliga som på något sätt varit inblandade i valet att få delta i en enkät.

– Om det är någonting som visar sig inte har fungerat i valen i höst kommer vi försöka åtgärda dessa inför framtida val. Målet är ett högt valdeltagande och att det ska gå rättssäkert till, säger Eva Debels.

Stockholm stads valnämnd på Stockholm stads webbplats