Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Podcast och filmer inför valet

Podcast, filmer, tidning, broschyrer, och valinformatörer. De är exempel på vad Södertälje kommun satsar på för att få fler att rösta i allmänna valen i höst.

Inför valet kommer den dagliga verksamheten Webbgruppen i Södertälje att ägna ett helt podcastavsnitt åt valet.

– Det kommer att lyftas frågor om varför och hur man kan göra sin röst hörd, bakgrund kring vad regeringen är, hur valet är uppbyggt med stort fokus på hur man gör när man ska rösta, säger Susanne Larsson, verksamhetsutvecklare inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning, VFF, i Södertälje kommun

Podcasten drivs av en deltagare i den dagliga verksamheten och avsnittet om valet kommer att präglas av hens egna intressen och tankar.

– Ingången är att fler ska rösta, säger Susanne Larsson.

Tidningen Hallå och faktafilm

Den dagliga verksamheten har en egen tidning, Hallå, som ges ut fyra gånger per år och i juni handlade hela numret om valet.

– Tidningen finns bara i pappersform och läses av personer inom daglig verksamhet, gruppboenden, serviceboenden, chefer inom LSS och av privatpersoner som prenumererar på tidningen. Den finns också på bibliotek i Södertälje, säger Susanne Larsson.

Spridning av broschyrer

Södertälje kommun har också samlat information om valet på lättläst i en tryckt broschyr och på sin webbplats. Broschyren kan hämtas på kommunens kontaktcenter och biblioteken. Den delas även ut till kommunens verksamheter inom omsorgskontoret och socialkontoret.

Broschyren hänvisar också till nyhetstidningen 8 sidor, som tagit fram boken ”Dags att rösta” som går att ladda ned gratis på deras webbplats.

– Vi hänvisar även till kommunens valwebb där det bland annat finns information om vilka förtidsröstningslokaler som finns i Södertälje kommun, säger Åsa Zazi, kommunikatör vid Kommunikations- och digitaliseringsavdelningen.

Inför valet har Åsa Zazi tillsammans med en kollega tagit fram faktafilmer om valet på olika språk, inklusive teckenspråk. En av filmerna är syntolkad.

Demokratiinfluencers

Kommunen har också anställt valinformatörer. Av dessa kommer fyra unga personer att jobba med sociala medier, handledda av bland annat Åsa Zazi. De kommer att skapa egna filmklipp och bilder som sedan ska spridas i kommunens sociala medier.

– Vi gör även filmer där de presenterar sig själva och berättar om varför de tycker det är viktigt att rösta. De blir ”demokrati-influencers”, säger Åsa Zazi.

Demokratiträffar

Kommunen erbjuder också sina medborgare demokratiträffar. Där möts mindre grupper utifrån från ett urval av kommunala verksamheter, trossamfund och föreningar/studieförbund för att samtala med lokala politiker. Samtalets tema är demokrati, rösträtt och val, och de politiker som deltar vid träffarna deltar som förespråkare för demokratin – syftet är inte att prata om partipolitik.

En av demokratiträffarna kommer att hållas i en daglig verksamhet. Även föreningar/studieförbund som riktar sig till personer med funktionsnedsättning har fått erbjudande om att arrangera demokratiträffar.

Både de medborgare och de politiker som ska delta i dessa möten förväntas förbereda sig genom att titta på ett par korta filmer om demokrati och val. En av dessa filmer handlar om hur man röstar och är inspelad av en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning i Halmstads kommun.

De lokala politiker som ska delta i demokratiträffarna har också rekommenderats att genomföra Studieförbundet Vuxenskolans kostnadsfria webbutbildning ”Bli en lättläst politiker”. Utbildningen har fokus på att nå personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Föreningsstöd  

För att uppmuntra till fler valaktiviteter har Södertälje kommun sedan tidigare utlyst ett särskilt föreningsstöd som föreningar och studieförbund har kunnat söka.

En av dem som fått bidrag är Studieförbundet Vuxenskolan som ska arrangera en kultur- och aktivitetsdag med valet som tema där målgruppen är unga vuxna med funktionsnedsättning. Även till detta evenemang är lokala politiker inbjudna för att svara på frågor. 

Poddavsnitt om valet 2022 på Webbruppen Södertäljes webbplats