Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgängliga val med kapade stålben och provval

Kapade stålben, provval på äldreboenden och samråd med funktionsrättsrådet är bara några exempel på satsningar i Uppsala för att göra det möjligt för alla att rösta i höst.

På inrådan från en anställd tillgänglighetskonsult ska samtliga av kommunens 165 valskärmar för rullstol kapas i nederkant i Uppsala.

– Valskärmar för rullstolar säljs lite för höga från tillverkaren. Det blir därför 495 stålben som nu kapas, säger Sofie Blomgren projektledare vid valkansliet i Uppsala kommun.

Att Uppsala kommun tagit in en tillgänglighetskonsult är en del av arbetet med att öka tillgängligheten inför höstens val. Konsulten har i uppgift att hjälpa till att utforma de lokaler där valkansliet upplever att det finns utmaningar.

– I vissa distrikt kan det till och med vara svårt att hitta lokaler. Då är det bättre att göra det lilla vi kan med det vi har i stället för att kanske flytta längre bort och skapa andra tillgänglighetsproblem, säger Sofie Blomgren.

Löpande dialog med funktionsrättsrådet

Tillgänglighetskonsulten har också i uppgift att se till att minst en förtidsröstningslokal blir extra tillgänglig.

– Han hjälper oss att utforma lokalen optimalt och vi kan använda hans kontaktnät för att nå relevanta organisationer och föreningar med information om att den extra tillgängliga förtidsröstningslokalen finns, säger Sofie Blomgren.

Planen är att placera den extra tillgängliga vallokalen i Uppsala Stadshus som renoverats, byggts ut och som redan är en bra lokal.

– Den uppfyller redan alla grundkrav men vissa tillgänglighetsaspekter kan bli bättre, till exempel har vissa väljare behov av ett stängt, lugnt rum. Där har vi en utmaning, men det kanske vi annars kan skapa i en annan lokal, säger Sofie Blomgren.

För att ytterligare stärka tillgängligheten ska samtliga vallokaler förses med minst en lampa med förstoringsglas och bildstöd. Samtidigt pågår en löpande dialog med funktionsrättsrådet i Uppsala.

– Det handlar om att få in mer kunskap och råd gällande tillgänglighet i det löpande arbetet. De ställer frågorna som får oss att tänka till. Att ha någons extra ögon och öron på en är värt väldigt mycket.

Broschyr till röstmottagare

Inför valet har valnämnden tagit fram en broschyr med tips och råd till samtliga röstmottagare. Här påminns röstmottagaren om att det finns många olika typer av funktionsnedsättningar och att det inte alltid går att se om en person har en funktionsnedsättning. Därför ska man vara lyhörda mot väljarna och hjälpa de personer som ber om det. Detta är också något som lyfts under utbildningarna av röstmottagare.

– Broschyren är tänkt som ett komplement till utbildningen som varje röstmottagarna får, med tips och trix. Det ska inte vara svårt.

Här finns konkreta påminnelser som att dämpa eventuella bakgrundsljud, att skyltar är tydliga och strategiskt placerade, att inte hissar, dörröppnare och trappor är blockerade, och att det är en fri radie på minst 1.5 meter, men helst 2 meter, runt den handikappanpassade valskärmen.

På valdagen står valnämnden för kostnaden av ledsagning för den som har ett beslut om att få ledsagning för att hen inte ska behöva ta detta från sina ordinarie ledsagningstimmar.

Provval

Inför valet erbjuder Uppsala kommuns hållbarhetsavdelning vårdboenden att genomföra provval för att sänka tröskeln till valdagen. Valnämnden lånar ut material med syfte att skapa en psykologisk trygghet inför det som stundar.

– Tanken är att skapa verktyg för hur man kan tänka för att öka tryggheten. Till exempel kan man göra valdagen till en familjeutflykt, någonting man gör tillsammans, för att hitta en trygghet i gruppen, säger Sofie Blomgren.

Mer om tillgängliga val

Här kan du läsa fler goda exempel på hur kommuner arbetar för att fler ska kunna rösta i de allmänna valen. Du kan även ta del av MFD:s checklista som är ett stöd i att välja ut och utforma vallokaler. Dessutom finns länkar till vad man ska tänka på att för att informationen ska bli tillgänglig. Vi har också samlat länkar till information om politik och valet i olika alternativa format.

Mer om tillgängliga val