Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Särskolan till Skolval 2022

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har regeringens uppdrag att förbereda och genomföra skolvalet i samband med riksdagsvalet. I år har myndigheten ett särskilt fokus på att förmå särskolor och gymnasiesärskolor att delta, men också skolor i socioekonomiskt svaga områden, yrkesprogram och friskolor.

– Vi försöker pinpointa alla som deltog i lägre utsträckning vid förra valet, säger Rebecka Hinn, uppdragsledare på MUCF.

Tidigare i år levererades 30 pallar valmaterial till MUCF, innehållande 5,5 miljoner valsedlar och 665 000 valkuvert. Över tusen skolor deltar.

Syftet är att samtliga deltagande elever, oavsett förutsättningar, ska få kunskap och erfarenhet av valförfarandet, från att välja röstsedel till att gå in bakom en valskärm och slutligen placera sin valsedel i en valurna.

– Det här är en av Sveriges största demokratisatsningar för unga, säger Rebecka Hinn.

Prata demokrati i särskolan

Inför skolvalet har MUCF tagit fram ett undervisningsmaterial för skolledare som heter Prata demokrati i särskolan. Det riktar sig till lärare på gymnasieskolans särskoleprogram och syftar både till att vara en resurs, men också att väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna bland eleverna.

– Genom materialet kan eleverna bearbeta ämnesområden genom olika övningar där de tränas i att vara aktiva, delaktiga och engagerade i verkliga frågor, säger Rebecka Hinn.

Locka särskolor

Utöver det riktade metodmaterialet har det pågått ett omfattande arbete för att locka så många särskolor som möjligt att delta i skolval 2022.

– Vi har ringt och skickat riktade nyhetsbrev till alla särskolor där vi tipsar om både vårt eget stöd och andra aktörers material. Vi har anordnat digitala erfarenhetsträffar för dem. Vi har information om skolvalet på lättläst svenska och vi deltog också på Särskolans Rikskonferens, säger Rebecka Hinn.

MUCF har skickat ut ett valpaket till samtliga anmälda skolor.

– Där finns valsedlar, kuvert, praktisk information om vilka roller man behöver ha för att arrangera skolval och affischer man kan sätta upp med texten “här sker skolvalet”, säger  

Tid för skolval och valvaka

Själva skolvalet genomförs mellan 17 augusti till 7 september, där skolorna själva väljer när den röstande delen genomförs. Den 13 september är det sedan tid för valvaka. Den sker digitalt under skoltid, där resultatet presenteras på en karta, uppdelat i tre delar utifrån geografi.

För särskolornas medverkan läggs stor vikt på trygghet och information.

– Vi har förstått betydelsen av att arbeta med trygghet, exempelvis att det är viktigt att välja en lokal som eleverna är bekanta med. Det är också viktigt att informera om alla steg på ett sätt så att risken att göra fel minimeras. Just rädslan att ”göra fel” är ett hinder för många med intellektuella funktionsnedsättningar att gå och rösta, säger Rebecka Hinn.

Uppföljning

Skolvalet har genomförts sedan 2002 i MUCF:s regi, i samarbete med elevorganisationer, men detta år är första gången som MUCF själva även håller i hela det praktiska genomförandet.

– Den största behållningen av skolvalet är engagemanget för demokrati ,det kan vi jobba vidare med som att skapa kunskap om att man kan vara med i en förening, lämna medborgarförslag, bli politiskt aktiv eller medverka i ungdomsdialoger med kommuner, säger Rebecka Hinn.

Demokratisk kunskapshöjning

Att använda skolan som en plattform för att skapa kunskap och erfarenheter från ett valförfarande ser Rebecka Hinn som en stor vinning för samhället.

– Vår demokrati är bara så stark som mängden människor som vill delta. Att få med sig redan som ung att det är bättre att hantera frågor på ett sunt sätt genom debatt istället för att kasta sten på varandra, det är någonting samhället vinner mycket på. Vi vill bidra till den demokratiska kunskapshöjningen, säger hon.

Prata demokrati i gymnasiesärskolan - MUCF:s webbplats

Mer om tillgängliga val

Här kan du läsa fler goda exempel på hur kommuner arbetar för att fler ska kunna rösta i de allmänna valen. Du kan även ta del av MFD:s checklista som är ett stöd i att välja ut och utforma vallokaler. Dessutom finns länkar till vad man ska tänka på att för att informationen ska bli tillgänglig. Vi har också samlat länkar till information om politik och valet i olika alternativa format.

Mer om tillgängliga val