Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Våld och funktionsnedsättning

Lär dig om hur du och din myndighet eller kommun kan förebygga och upptäcka våld mot personer med funktionsnedsättning och agera när det redan har inträffat.

Här kan du utveckla din kunskap genom filmer, kurser om våld i nära relationer, goda exempel, fallbeskrivningar, checklistor, reflektionsfrågor och mycket annat. 

Våld tar sig många uttryck

Risken att utsättas för alla typer av våld är nästan dubbelt så stor för personer med funktionsnedsättning än för dem utan.

Våld kan ta sig många olika uttryck. Det kan handla om att slå någon, ta strypgrepp, sparka, knuffa, hålla fast eller begå sexuella övergrepp. Att använda kränkande ord och hota någon är också en typ av våld.

Förutom det våld som drabbar alla riskerar personer med funktionsnedsättning att utsättas för våld som är direkt kopplat till funktionsnedsättningen. Det kan handla om att någon gömmer ens hjälpmedel, vägrar teckenspråkstolka eller straffar personen ekonomiskt.

Personer kan också, på grund av sin funktionsnedsättning, vara särskilt sårbara för andra typer av våld som hedersrelaterat våld, könsstympning av flickor och kvinnor, prostitution och människohandel.  

Om våldsutsatthet

En film om hur våldsutsattheten ser ut bland personer med funktionsnedsättning.

Kartläggning om våldsutsatthet

Ta del av MFD:s kartläggning om hur våldsutsattheten ser ut bland personer med funktionsnedsättning och vilken förmåga myndigheter, regioner och kommuner har att förebygga och upptäcka våld samt ge stöd till dem som utsätts. Kartläggningen består av två delar och en statistikbilaga.

Länkar till kartläggningen om våldsutsatthet

Hur våldsutsattheten ser ut i alla åldrar  

Våld mot personer med funktionsnedsättning (mfd.se)

Hur kommuner, regioner och myndigheter arbetar med våld  

Att förebygga och bekämpa våld mot personer med funktionsnedsättning (mfd.se)

Statistikbilaga

Statistik om förekomst av våld mot personer med funktionsnedsättning (mfd.se)

Sammanfattning av kartläggningen på lättläst svenska

Kartläggningen om våld på lättläst svenska (mfd.se)

Bilagor från andra aktörer

Örebro universitet

En undersökning över arbetet med att förebygga och upptäcka våld mot personer med funktionsnedsättning i kommuner och regioner.  

Att identifiera och arbeta med utsatthet för våld bland personer med funktionsnedsättning (pdf, 854 kB)

Göteborgs universitet

En studie om hur mindre kommuner arbetar inom individ- och familjeomsorgsförvaltning med att förebygga och upptäcka våld och ge stöd och skydd till våldsutsatta personer med funktionsnedsättning.

Socialtjänstens erfarenheter och kunskapsanvändning (pdf, 1,96 MB)

En kunskapsöversikt över svensk, nordisk och engelskspråkig forskning om våldsutsatthet och förebyggande arbete bland personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Våldsutsatthet bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar (pdf, 842 kB)

Barn och unga

Barn och unga med funktionsnedsättning riskerar i högre grad att utsättas för alla typer av våld jämfört med andra barn och unga. En funktionsnedsättning nästan fördubblar sannolikheten att bli mobbad, psykiskt eller fysiskt misshandlad eller utsatt för sexuella övergrepp. Läs rapporten Mer utsatta än andra som beskriver risken för barn och ungdomar att utsättas för våld.

Mer utsatta än andra (mfd.se)

Våld förekommer överallt

Våld kan förekomma i olika miljöer, bland annat i hemmet, i den offentliga miljön, på en arbetsplats eller i skolan. Att leva med en funktionsnedsättning innebär för många att man är särskilt beroende av andra människor för att klara av sin vardag, till exempel av en assistent eller vårdgivare.

Risken finns att personer i omgivningen utnyttjar detta beroendet och begår kränkningar och övergrepp.

Osynlighet, sårbarhet och beroende

Filmen handlar om Afsoon och den beskriver fiktivt och starkt känslomässigt den osynlighet, sårbarhet och det beroende som utmärker våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Innehåll