Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Våld mot personer med funktionsnedsättning - om utsatthet och förekomst av våld

Våld Regeringsuppdrag

Rapport om utsatthet och förekomst av våld mot personer med funktionsnedsättning. Ett regeringsuppdrag i syfte att sammanställa kunskap från forskning och undersökningar.

I uppdraget ingick att genomföra en kartläggning av vilken kunskap om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning som finns hos anställda som möter personer med funktionsnedsättning, som har eller kan ha utsatts för våld. Samt hur denna kunskap sprids och används i relevanta verksamheter.

Uppdraget innebar också:

  • att kartlägga vilka kunskapsstöd och åtgärder som aktörer använder för att förebygga och upptäcka våld i målgruppen
  • vilka insatser som ges till personer som utsatts för våld
  • att lämna förslag på vilka allmänna kunskapsstöd avseende våldsutsatthet som kan anpassas till arbetet med personer med funktionsnedsättning och om ytterligare kunskapsstöd behövs
  • att lämna förslag på åtgärder på nationell, regional eller lokal nivå för att förbättra upptäckt samt stöd och skydd för målgruppen.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2023

Antal sidor
60

Artikelnummer
2023:12

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-987835-8-2