Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Våldsförebyggande arbete

För att förebygga våld mot personer med funktionsnedsättning krävs ett utvecklat, utökat, långsiktigt och systematiskt arbete hos kommuner, regioner och myndigheter.

En person sitter i en stol under ett samtal i grupp.

I arbetet mot våld runt om i landet finns det en vilja och goda initiativ att förebygga våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning.

Det handlar om att förebygga alla typer av våld, både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, men också hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Men överlag behöver kommuner, regioner och myndigheter mer kunskap och fler arbetssätt för att bidra till att färre utsätts. 

Förebyggande arbete handlar både om våldsutsatthet och våldsutövande; att personer inte ska bli utsatta för våld och att ingen ska utsätta någon annan för våld. 

Att förebygga våld

En film om både utsatthet och vad professionen bör tänka på för att förebygga att någon blir utsatt för våld.

Förebyggande insatser

Här exempel på åtgärder som man kan använda för att förebygga våld.   

  • Att i förvaltningar ha personer som utbildar och handleder personalgrupper kring våld och våldsutsatthet.
  • Att använda sig av lågaffektivt bemötande som metod för att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder i exempelvis LSS-boenden. Metoden kan fungera lugnande i utmanande och akuta situationer mellan brukare och personal.   
  • Att utnyttja programmet Viktig Intressant Person (VIP) som används i kommuner och som består av gruppträffar där personer med intellektuella funktionsnedsättningar pratar om känslor, relationer och rättigheter. Många vet inte vad vad samtycke är eller att de har rätt att säga nej och stopp till olika handlingar.
  • Att löpande samtala om sexualitet, samtycke och relationer i till exempel särskilda boenden och dagliga verksamheter.
  • Att erbjuda ett föräldraskapsstöd som är utformat efter föräldrars och familjers förutsättningar för att förebygga att våld uppstår inom familjen.   

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

En introduktionsfilm för ämnet våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Filmen kan användas i det våldsförebyggande arbetet.

Skolan har en viktig roll

Skolan, inklusive anpassad skola och specialskola, har också en viktig roll, både att förebygga att våld, mobbning och trakasserier uppstår i skolmiljön men också att rusta eleverna med kunskaper och insikter om sexualitet, samtycke och relationer.

Skolverket har tagit fram ett stöd till lärare i grundskolan, gymnasiet och anpassad skola. 
Sexualitet, samtycke och relationer på Skolverkets webbplats