Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Statistik om förekomst av våld mot personer med funktionsnedsättning

Våld Regeringsuppdrag

Denna rapport är den tredje delen av Myndigheten för delaktighets redovisning om inventering av relevanta aktörers kunskap om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning.

Den här delen är en bilaga med ytterligare statistik och kunskap om våld mot personer med funktionsnedsättning. I nuläget finns inte funktionsnedsättning som bakgrundsvariabel i alla de undersökningar som genomförs eller beställs av statliga myndigheter inom området utsatthet för våld och angränsade områden. Kommande undersökningar inom samhällsområdet behöver därför i högre utsträckning innehålla frågor som gör det möjligt att även följa utvecklingen för personer med funktionsnedsättning.

Det är en grundförutsättning för uppföljning inom områden såsom våld, brott och trygghet att undersökningarna kan synliggöra vilka målgrupper i samhället som är särskilt sårbara. Det behövs för att utvecklingen ska kunna följas och resultaten utgöra underlag för överväganden och beslut. När funktionsnedsättning adderas som en variabel i undersökningar eller om urvalet i en undersökning breddas bidrar det också till ny och ibland annan kunskap.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2023

Antal sidor
49

Artikelnummer
2023:15

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-987836-2-9