Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Fråga, lyssna och förstå: Om att motverka våld mot barn och unga med funktionsnedsättning

Våld

En kunskapssammanställning om den särskilda sårbarhet för våld som barn och unga med funktionsnedsättning lever med.

I publikationen bidrar 21 forskare med perspektiv, aktuell forskning och resonemang 
kring utvecklingsområden. En del av texterna omfattar flera 
funktionsnedsättningar, andra omfattar funktionsnedsättningar som påverkar 
förmågan att kommunicera och omgivningens förmåga att förstå. De slutsatser, 
begrepp och förklaringsmodeller som presenteras är författarnas egna. 

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2024

Antal sidor
131

Artikelnummer
2024:3

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-988779-4-6 (pdf)