Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Brott och utsatthet

Enligt artikel sju i Sveriges grundlag framgår att människor är lika inför lagen och berättigade till samma skydd utan diskriminering av något slag.

För att berättigandet av skydd enligt lagen ska bli verklighet även för personer med funktionsnedsättning krävs det att rättsvårdande aktörer kan erbjuda anpassningar och stöd som säkerställer jämlika förutsättningar. 

Personer med funktionsnedsättning kan både vara brottsoffer och förövare. Alla ska kunna ta del av rättssystemet och få ett kunskapsbaserat stöd i format som går att använda. Ett kunskapsbaserat bemötande i en brottssituation är också förutsättning för att senare få tillgång till en jämlik rättsprocess, oavsett om du är brottsoffer eller förövare.

Ökad risk för utsatthet

Den beroendeställning många personer med funktionsnedsättning befinner sig i ökar väsentligt risken att utsättas för brott. Fysiskt och psykiskt våld är nästan dubbelt så vanlig i gruppen i jämförelse med övriga befolkningen.

Våldsutsatthet ser olika ut men sker både inom och utanför hemmet. Våld kan också förekomma i skolan och i olika vård och omsorgssituationer.

Innehåll för brott och utsatthet

Insikt och kunskap är grunden för att säkerställa likhet inför lagen. Det är också avgörande för att förebygga våld och andra typer av brott.

I det här avsnittet samlar MFD kunskap och stöd kring frågor relaterade till att förebygga, upptäcka och möta våld och andra brott som berör personer med funktionsnedsättning. Men också kring insatser som kan öka tillgänglighet, användbarhet och rättssäkerhet inom rättssystemet.