Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Att skaffa en assistanshund

I Sverige finns det flera olika sätt att skaffa en assistanshund. Här ger vi tips om vad som är viktigt att tänka igenom och hur det kan gå till på ett ungefär att skaffa en assistanshund.

En svart assistanshund står på två ben mot en vägg och trycker på en dörröppnare.

Innan du bokar eller köper en assistanshund är det viktigt att tänka igenom hur en hund skulle kunna vara ett stöd i ditt liv, vad det skulle innebära för dig att alltid ha en hund som följeslagare och arbetskamrat och hur det skulle påverka ditt liv. 

En assistanshund är inte bara ett arbetsredskap. Hunden måste också få goda livsvillkor, omsorg och stöd av dig för att må bra, vilja arbeta och utvecklas. 

Hur går det till att skaffa en assistanshund?

I filmen möter vi Martina Helly och assistanshunden Haddock. Representanter från två assistanshundsaktörer berättar hur det går till att skaffa en assistanshund och vilka krav som vanligen ställs på hunden.

Vad innebär det att leva med assistanshund?

Har man ingen tidigare erfarenhet av hund eller är osäker på vad en assistanshund kan bidra med är det viktigt att läsa på, prata med andra som har erfarenhet och framförallt fundera igenom vad man själv vill och har möjlighet att erbjuda en hund i vardagen.

Det finns intresseorganisationer som det går att kontakta med frågor. Sociala medier är också en källa till information om livet med assistanshund. 

De flesta aktörer har också listor över aktiva ekipage där de flesta typer av assistanshundar finns representerade.  

Inför beslutet att skaffa assistanshund

Hitta information om assistanshundar

Zelvie är min nyckel till världen

Med tredje servicehunden Zelvie vid sin sida kan Mia Bertram konstatera att utan servicehund hade hennes vardag sett väldigt annorlunda ut.
Porträtt - Zelvie är min nyckel till världen

Vad blir kostnaderna? 

Att köpa och äga en assistanshund kostar mycket pengar, så det är viktigt att tänka igenom ekonomin på kort och lång sikt.

Det är assistanshundföraren själv som betalar alla kostnader kring inköp, träning och löpande behov hos hunden. Att ha en assistanshund kräver också att man har en hundförsäkring och en hemförsäkring om hunden skulle orsaka skada. Även om hunden är försäkrad så är också veterinärkostnader något man behöver räkna med. 

Det finns fonder att söka medel i från, men det kan ta tid att få svar på en ansökan och det är inte säkert att en ansökan beviljas.

Kostnader för en assistanshund

Att hitta vägar till ekonomiskt stöd

Vem kan bli förare?

För att kunna bli assistanshundsförare behöver man ett läkarintyg som visar att det finns en funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom och vilka hinder detta medför. Om föraren har en specialistläkare som är insatt i ärendet går det att fråga den personen, annars kan alla kontakta en vårdcentralläkare för att få hjälp.

Det är den assistanshundsaktör som föraren väljer att utbilda eller examinera sin assistanshund hos som vill se läkarintyget och som godkänner det. Vissa aktörer godkänner också intyg från till exempel en psykolog. 

Läkarintyg till assistanshundsförare

Utöver läkarintyget behöver föraren veta vad en hund behöver för att må bra och vara beredd att lära sig de regler som omger hundar. Föraren bör också vilja lära sig mer om hundar och hur de bäst tränas.

Regler för assistanshundens välmående

Vilken hund kan bli assistanshund?

För att arbeta som assistanshund ska hunden ska vara medicinskt frisk. Utöver medicinska underlag behöver hunden göra ett lämplighetstest och hos vissa aktörer en mentalbeskrivning, ett BHP eller motsvarande, innan den kan starta sin utbildning.

För hundar som är grundtränade är detta något hundleverantören har säkerställt och har papper på, om du själv ska träna din hund brukar den aktör som du anlitar för att stödja dig med träning oftast bistå med dessa tester.

Kraven ställs för att det ska vara säkert att hunden har rätt förutsättningar för att kunna bli en fungerande assistanshund. Det är inte alla hundar som passar för att arbeta som assistanshund, även om de är väl fungerande sällskapshundar. 

Rutinerna ser lite olika ut hos olika aktörer som examinerar assistanshundar. Ofta får dock hunden när den är godkänd ett täcke som talar om att det är en hund under professionell utbildning. Täcket ger föraren rätt att ta med hunden i miljöer där inte andra hundar får vistas och visar också allmänheten att hunden är en assistanshund som man ska respektera när den arbetar. 

Krav som ställs på assistanshundar

Hur går det till att köpa en assistanshund?

När finansieringen är klar finns det två sätt att gå vidare mot att köpa och utbilda en assistanshund.  

  • Att föraren själv utbildar sin hund. En person kan redan ha en hund som den planerar att utbilda. Man kan också köpa en hund med målet att utbilda den till assistanshund. Om man köper en hund själv behöver man noga fundera igenom ras, egenskaper och lämpliga uppfödare. Det finns inga regler kring vilka raser som kan bli assistanshundar och även blandraser kan fungera bra. Det viktiga är att fundera igenom vad hunden ska klara av, både fysiskt och mentalt, och sen välja hund och ras utifrån det.
  • Att köpa en grundtränad hund. Om man vill köpa en grundtränad hund så kontaktar man någon av de aktörer som säljer sådana hundar På så sätt kan man starta en process för att på sikt få boka en hund som sedan ska vidareutbildas utifrån föraren specifika behov.

Att välja hundras

Så fungerar verksamheten med assistanshundar

Att utbilda sin assistanshund själv

De som väljer att själv utbilda en redan inköpt hund gör det oftast tillsammans med en specialutbildad instruktör som förmedlas via någon av de aktörer som examinerar assistanshundar. Hos vissa aktörer väljer föraren själv en instruktör som har avtal med aktören. Hos andra parar aktören ihop föraren med en anställd instruktör utifrån behov. 

För att bli antagen hos en aktör behöver föraren bli godkänd. Detta kan ske på lite olika sätt, men i grunden handlar det om att aktörerna vill säkerställa att du har goda förutsättningar att ta hand om hunden, utföra och tillgodogöra dig träningen och sedan kunna arbeta med din hund.

När både förare och hund är godkända av aktören kan utbildningen starta.

Utbildning tar tid

Egenträning med sin hund och träning med instruktör tar vanligen mellan tre månader och ett år beroende på förarens grundkunskaper, hundens grundförutsättningar och vad hunden behöver kunna inför sitt framtida uppdrag. Det tar till exempel lite längre tid att utbilda en medicinskt alarmerande hund än andra typer av hundar.

Det är krävande att utbilda en assistanshund och det är viktigt att kunna avsätta tillräckligt med tid. Utbildningen kräver daglig strukturerad träning i vardagen. Å andra sidan gör resultatet av träningen ofta snabbt skillnad i förarens vardag. 

För den som har möjlighet att träna mycket själv, så kan det vara ett sätt att hålla nere kostnaderna för utbildningen.

Examination

När instruktören som samarbetar med assistanshundekipaget bedömer att de är klara med utbildningen kan de examineras. Detta gör den aktör som stått för utbildningen. 

Det är brukligt att ekipagets instruktör inte är med och examinerar, eftersom det kan vara svårt att vara objektiv. Exakt hur examinationerna ser ut varierar mellan de olika aktörerna som examinerar/certifierar assistanshundar.

Aktörerna följer inte en gemensam standard. Någon aktör har fasta moment som alla hundar ska klara, medan andra anpassar examinationen efter vad hunden ska bistå sin förare med.

Så fungerar verksamheten med assistanshundar

Efter avklarad examen är hund och förare ett godkänt assistanshundsekipage. Detta visas genom att det får ett godkänt täcke som hunden bär när den arbetar. Det är täcket som ger ekipaget rätt att vistas på platser i samhället där andra hundar inte får vara. Beroende på vem som utfärdat examinationen kan täckets utformning variera något.

Tjänstetäcket visar att hunden arbetar

Att köpa en grundtränad assistanshund

Alla har inte möjlighet att själv utbilda sin hund. De kan då välja att köpa en grundtränad hund. 
En grundtränad hund matchas med sin blivande förare utifrån egenskaper, önskemål och framtida arbetsuppgifter. När föraren har fått sin hund följer en gemensam introduktion och vidareutbildning av ekipaget. 

Vad denna utbildning innehåller eller hur lång tid den pågår varierar och beror på vad ekipaget ska göra och hur van föraren är. Den aktör som sålt hunden erbjuder stöd via en instruktör i detta arbete. 

Under vidareutbildningen brukar också den aktör man arbetar med erbjuda support via telefon men också hjälpa till om det är något moment i träningen som är särskilt svårt. 

Varje år ska hunden kontrolleras

Oavsett vilken väg till färdigt ekipage som föraren har valt, behöver föraren och hund varje år göra ett så kallat årsprov. Olika aktörerna har lite olika ord för detta.

Syftet med årsprovet är att kontrollera

  • att hunden fortfarande kan det den behöver kunna för att få behålla sitt täcke och få lov att arbeta som assistanshund 
  • att förarens behov av assistanshund kvarstår och att hunden fortfarande fungerar i offentliga miljöer.

Årsproven är till för förarens, hundens och allmänhetens säkerhet.

När går assistanshunden i pension?

Om inget stort inträffar brukar man räkna med att en hund kan arbeta till den är runt 10 år. Självklart kan detta variera stort mellan olika hundar och beroende på vad hunden har för uppgift. 

När hunden uppnått en ålder där den inte riktigt längre orkar med eller klarar av arbetet som assistanshund, eller om hunden tidigare i livet får ont eller blir sjuk så att det inte längre är lämpligt att den arbetar, då behöver hunden gå i pension. När hunden gått i pension ska den inte längre bära sitt arbetstäcke utan få liva resten av sitt liv som vilken sällskapshund som helst.  

När man skaffar en assistanshund ska man göra det med perspektivet att hunden kommer att var en familjemedlem och ett ansvar även när den slutat arbete och så länge den lever.