Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Krav som ställs på assistanshundar

Det är inte alla hundar som klarar av att bli assistanshund. Hunden måste vara både frisk och mentalt stabil för att få bli assistanshund.

Alla assistanshundsaktörer och leverantörer av assistanshundar ställer medicinska krav och beteende- och lämplighetskrav på de hundar de ska utbilda. Kraven kan vara lite olika utformade mellan olika aktörer men de syftar till att säkerställa att hunden har goda fysiska och mentala förutsättningar att arbeta och vistas i olika typer av miljöer med olika typer av människor.

När hunden är runt ett år kan en veterinär bedöma om hunden är medicinskt frisk för att bli assistanshund. Det är aktören eller den person som ska utbilda hunden som avgör vilka medicinska krav som behöver uppfyllas. 

Utöver medicinska underlag behöver hunden göra ett lämplighetstest och hos vissa aktörer en mentalbeskrivning, ett BHP eller motsvarande. BPH står för beteende och personlighetsbeskrivning – hund, den ger en bild av hundens mentalitet och personlighet. 

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – BPH hos Svenska Kennelklubben

Alla hundar måste göra lämplighetstest. Där testas hunden i olika moment som är viktiga när den ska arbeta som just assistanshund. 

Friskhetsintyg

För att vara säker på att de medicinska kraven är uppfyllda kräver aktören vanligen att en veterinär skriver ett friskhetsintyg som talar om att hunden är frisk. Den bedömningen görs på en blankett från Sveriges veterinärförbund eller som är godkänd av dem. 

Veterinären som undersöker hunden måste veta att hunden är tänkt att bli assistanshund. Det är förarens ansvar att informera om detta.

Hunden ska också vara undersökt för eventuella sjukdomar som är vanliga hos rasen och som ingår i Svenska kennelklubbens rasprogram (RAS). Resultaten måste vara utan anmärkning.

Hos vissa raser är till exempel ögonsjukdomar vanligt och då måste de hundarna ögonlysas för att få lov att arbeta.

Gällande hur gammalt friskhetsintyget får vara när lämplighetstestet görs, så varierar det mellan 14 dagar och upp till ett år. Olika aktörer har olika regler gällande detta.

Medicinska krav

Ett friskhetsintyg innehåller olika medicinska krav. Ett grundläggande krav är att hunden är “friröntgad”. Det betyder att hundens höftleder och armbågar ska röntgas när den är mellan 12–18 månader. Ju större hundras, desto senare röntgen. Detta för att hunden ska ha hunnit växa färdigt.

Det kan finnas skillnader mellan olika assistanshundsaktörer. Exempelvis har någon aktör kravet att hundar över 25 kg alltid ska höftleds- och armbågsröntgas och någon annan att alla hundar ska röntgas. 

Röntgen av höftleder

När det gäller höfter tittar man på olika grader av höftledsdysplasi, HD. Det betyder enkelt uttryckt att det är dålig passform mellan benen i höften. Assistanshundar är arbetande hundar och kommer därför genom sitt liv att belasta sina höfter. 

Höftleder bedöms enligt en skala HD grad A – E, där HD grad A och HD grad B är normala höfter och HD grad E är höggradig dysplasi. För att få utbilda en hund till assistanshund bör den ha A eller B som räknas som normala. Hos vissa aktörer går det att söka dispens för så kallade C-höfter. 

Har hunden en antydan till höftdysplasi bör ägaren vara uppmärksam på att hunden håller vikten och får skonsammare träning. 

Röntgen av armbågar

När det gäller armbågar krävs det att hunden går igenom utan anmärkning. Den formella formuleringen är “Inga påvisbara förändringar grad 0”.

Vissa aktörer har en så kallad särskild prövning om hunden får grad 1 på sina armbågar. 

Övriga medicinska krav

Det finns hundraser som löper mindre risk för höft och armbågsproblem, men som däremot löper risk för andra rastypiska hälsoproblem. För en sådan hund kan en sådan undersökning också vara nödvändig för att få ett friskintyg.

Förutom höfter och armbågar och rasspecifika saker som behöver undersökas behöver hundarna också ha en grundvaccination. 

Att hunden är kastrerad är inget hälsoproblem. För vissa assistanshundar kan det snarare var en fördel utifrån vem och hur de ska arbeta. Enligt Svenska Kennelklubben, SKK, får dock inga kemiskt kastrerade hundar delta i några tester eller examinationer. Om hunden är kastrerad ska det också framgå av det veterinärintyg som används som grund för friskintygsbedömningen. 

Ålder

Ålderskrav varierar mellan aktörer, men hunden får vara yngst ett år när den blir assistanshund. Flera har också regeln att hunden inte får göra lämplighetstest förrän den är ett år.

Det kan vara bra att hunden inte är för gammal när den påbörjar sin assistanshundsutbildning eftersom det tar tid att utbilda och kostnaden ofta är hög.

Årlig undersökning av veterinär

När hunden är examinerad assistanshund behöver den träffa en veterinär varje år och få ett intyg om att den är fortsatt frisk. Det intyget visar föraren upp i samband med årsprov eller skickar in till den organisation man samarbetar med. 

Det är oftast i anslutning till dessa årliga kontroller som bedömningen görs att hunden inte längre kan arbeta utan behöver gå i pension. Juridiskt är detta förstås ägaren ansvar men den aktör som utfärdat assistanshundstäcket kan säga att det inte längre får användas då hunden inte längre är i skick att arbeta som assistanshund.

Hos vissa aktörer behöver hundar över 10 år veterinärundersökas en gång i halvåret.

Vilka krav ställer assistanshundsaktören på hunden?

Kontakta alltid assistanshundsaktören direkt för att ta reda på vilka krav som ställs på hundarna i deras verksamhet. Här följer direktlänkar till information hos ett par aktörer. 

Grundläggande krav hos Svenska Brukshundklubben, SBK

Krav på hund och förare hos Svenska Service- och Signalhundsförbundet, SoS