Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Inspiration för dialog

Här hittar du inspirerande exempel på kommuner som med hjälp av dialog drivit framgångsrika projekt.

Tre vänner eller kollegor samtalar.

Skellefteå kommun

Todej-appen hjälper människor i deras vardag. Den är ett resultat av ett gediget förarbete, en lärorik process, stort engagemang och en dos mod.

Vi såg framför oss ett flexibelt verktyg som kunde öka självständigheten, bidra till en hållbar och fungerande vardag och ersätta en del av det stöd som personalen ger, säger Carina Norman.

Ökad självständighet med nytt digitalt stöd

Klippans kommun

Klippans kommun har länge arbetat med att erbjuda barn och unga med funktionsnedsättningar en aktiv fritid. I dag finns en bred verksamhet för alla mellan 10 och 30 år. Ett exempel är 4fun.

Vi fångar in önskemål ute i skolorna och tar emot studiebesök. Alla elever i särskolan får komma på besök hos oss. Att de på plats får se vad finns här är ett framgångsrecept. Det viktiga är att lyssna in ungdomarna. Det finns inget som är omöjligt, alla kan göra allting om man vågar tänka utanför boxen, säger Oskar Svenblad.  

Givande och kul fritid för unga i Klippans kommun

Timrå kommun

I Timrås nya simhall sitter tillgänglighet med smarta tekniska och fiffiga designmässiga lösningar i väggarna. Under byggperioden fördes dialoger mellan byggherren, kommunen och tillgänglighetsrådet.

Många gånger hamnar tillgänglighetsperspektivet fortfarande i skymundan. Till exempel när det gäller utemiljön, som på utegym och i parker. Men intresset och viljan finns. Inledningen av den nya mandatperioden är dessutom ett bra tillfälle till utbildning i funktionshinderpolitiken, rättighetsfrågor och delaktighet, säger Annette Lehnberg. 

Efterlängtad simhall invigd i Timrå

Ragunda kommun

Skogsgläntans förskola i Ragunda kommun hade sedan länge vuxit ur sina lokaler. Lie Östborg, rektor för Stuguns förskolor i Ragunda kommun, berättar om hur planerna på en ny förskola växte fram.

Vi jobbade mycket med hur vi ville att förskolan skulle fungera, utifrån tillgänglighetsaspekter och att det skulle vara en giftfri miljö. När vi valde färger hade vi behoven hos barn med koncentrationssvårigheter i åtanke. Och vi tänkte på akustiken, att det skulle bli en bra ljudmiljö, säger Lie Östborg.

Från trångboddhet till extra allt

Uppsala kommun

Situationen för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras vårdnadshavare i Uppsala kommun var otillfredsställande och behövde förbättras. Läs om hur kommunen tog sig an utmaningen.

Problem, analys och idéer är vad diskussionerna handlar om. I det här fallet ledde de till att vi gjorde två enkätundersökningar, för att få ett bättre underlag. Den första skickade vi ut via flera olika kanaler. Det blev en bra bredd. Vi fick in 197 svar från föräldrar, lärare, politiker, representanter från brukarorganisationer och medarbetare i skolan, socialtjänsten och inom omsorgen, säger Jeanette Nordin. 

Modell för gemensamma lösningar

Stockholm stad

Kommuninvånare med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa i Stockholms stad fick inte alltid stöd och hjälp när de behövde den. För att ändra på det startade kommunen ett Ambassadörsprojekt.

För personer i målgruppen, till exempel personer med psykiska problem, ADD, ADHD, hemmasittare eller personer med ångest räcker det inte alltid med skriftlig information. I film går det att visualisera och visa steg för steg hur man kan få stöd, säger Mattias Enroth.

Ambassadörer överbryggar glapp i Stockholm stad

Sundbyberg stad

Utifrån principen om allas lika värde och rättigheter ska Sundbyberg vara en stad för alla. Vägen dit är att med ett handslag skapa samverkan mellan staden och funktionsrättsorganisationer.

Utan en partner med kraft att bära sin del i samverkansarbetet blir det svårt att upprätthålla en dialog. Här i Sundbyberg är samverkansparterna välorganiserade och formerna för dialog sedan länge etablerade, säger Karin Gagner.

Handslaget visar vägen i Sundbyberg stad

Vänersborgs kommun

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”. Så lyder kommunens vision. Men hur gick det när den testades utifrån frågor om tillgänglighet och självbestämmande?

– Vi kom fram till att vi skulle testa vad som upplevs som attraktivt med Vänersborgs kommun. Det var vår utgångspunkt. Vi ville lägga ett funkisperspektiv på kommunens ledstjärna som redan är etablerad: ”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”.

Omvända roller i Vänersborg

Länsstyrelsen i Värmland

Länsstyrelsen Värmland eftersträvar ett rikt friluftsliv i länet och en natur som är tillgänglig för alla. Men vad innebär det i praktiken?

– Jag ville ha ett mer heltäckande perspektiv och praktiskt testa olika aspekter av tillgänglighet, även ute i fält, säger Fredrik Berg, samordnare för friluftsliv på länsstyrelsen Värmland.

Nytt grepp för ett tillgängligt friluftsliv