Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Från trångboddhet till extra allt

Skogsgläntans förskola i Ragunda kommun hade sedan länge vuxit ur sina lokaler. Lie Östborg, rektor för Stuguns förskolor i Ragunda kommun, berättar om hur planerna på en ny förskola växte fram.

Skogsgläntans förskola i Stugun gör numera skäl för sitt namn, omgärdad av en grönskande gård med ett skogsparti intill. Men fram tills nyligen var den trångbodd.  

- Förskolan höll till i flera olika lokaler för att alla 60 barn skulle få plats. I en gammal brandstation, en före detta hälsocentral och en paviljong, förklarar Lie Östborg.  

År 2017 beslutade kommunen därför att en ny förskola skulle byggas. Den skulle ha gott om plats för barnen, vara tillgänglig för alla och gärna ligga intill ett grönområde. Med barnens och medarbetarnas behov i centrum, och genom dialoger med alla tänkbara intressenter, växte successivt bilden av den nya förskolan fram.  

Flera aktörer deltog i dialogerna 

Redan i början av projektet hölls de första dialogmötena om hur den nya förskolan skulle se ut och fungera. Föräldrar, medborgare, intresseföreningar, byggentreprenören och kommunmedarbetare deltog. En konsult samordnade och drev projektet framåt. 

- Vi hade kommunikation med föräldrarna, visade planerna och höll medborgarmöten där kommuninvånare och föreningar deltog. Vi behövde till exempel använda en bit av elljusspåret och förde därför dialog med idrottsföreningen om hur vi skulle lösa det praktiskt, säger Lie Östborg och fortsätter:

- Jag kallade också in IT-avdelning, kök, städ med flera och fick deras input på vad som skulle behövas. Byggföretaget var totalentreprenör och personer med alla tänkbara kompetenser deltog. Konsulten höll bra, strukturerade möten, säger Lie Östborg.

Tack vare dialogmötena fick projektgruppen detaljerad information om till exempel färgsättning, material, arbetsmiljö för lokalvårdarna, IT-frågor och inomhus- och utomhusmiljö.  

Viktigt med giftfri miljö 

När det gällde tillgängligheten för barn och personal med funktionsnedsättningar inspirerades Lie Östborg och hennes kollegor av material från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.   

Vi jobbade mycket med hur vi ville att förskolan skulle fungera, utifrån tillgänglighetsaspekter och att det skulle vara en giftfri miljö. När vi valde färger hade vi behoven hos barn med koncentrationssvårigheter i åtanke. Och vi tänkte på akustiken, att det skulle bli en bra ljudmiljö, säger Lie Östborg.

Ett lyckat resultat 

Både inom- och utomhusmiljön är genomtänkt utifrån tillgänglighetsaspekter, funktion och trivsel.

- Avdelningar är byggda så att det går att se in i de små rummen från det stora rummet. Vi har nu personalrum och vilrum, det fanns inte innan. Utomhus valde vi en gårdsplan alldeles intill byggnaden för bättre tillgänglighet, samtidigt som vi behöll skogspartiet nedanför, säger Lie Östborg.  

Under byggprojektets gång fick föräldrarna kontinuerlig information. Det underlättade inte minst själva flytten. 

- Mycket planering, förberedelse och arbete krävdes för att vi skulle kunna börja arbeta tillsammans, i en och samma byggnad. Det gick lätt, trots att både en byggprocess och en flytt är komplicerade. Föräldrarna var informerade och införstådda med vad vi gjorde, vad som skulle ske, hur, när och varför. Och alla mycket nöjda med resultatet, avslutar Lie Östborg. 

Tre framgångsfaktorer

  1. Lyssna in så många relevanta perspektiv som möjligt, så tidigt som möjligt i processen.
  2. Informera kontinuerligt målgruppen (i det här fallet föräldrarna) om vad som sker härnäst.
  3. God planering och ett gediget förarbete underlättar i slutskedet av processen. 

Fler inspirerande exempel

Det finns flera kommuner som med hjälp av dialog drivit framgångsrika projekt. På länken nedan hittar du fler inspirerande exempel.
Inspirerande exempel dialog