Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Efterlängtad simhall invigd i Timrå

Utgångspunkten var att den nya simhallen i Timrå kommun skulle bli så tillgänglig som möjligt. För att hitta lösningarna under arbetets gång fördes en dialog mellan byggherren, kommunen och tillgänglighetsrådet.

Första spadtaget togs i april 2020. Drygt två år senare slog den nya simhallen upp portarna. Nu lockar den nya målgrupper. Det finns två multibassänger, familjebad, en 25 metersbassäng, friskvård, träningsgym och en relaxavdelning med aufguss-bastu, ångbastu och massagepool.

Simhallen byggdes med målet att bli så tillgänglig som möjligt. Inför arbetet tog kultur- och teknikansvariga kontakt med tillgänglighetshandläggare Annette Lehnberg och tillgänglighets- och pensionärsrådet som fick ta del av ritningarna. Under arbetets gång fördes dialog och i slutskedet gjorde rådet ett studiebesök på simhallen.    

– Ett första steg var att vi fick information, sedan fick vi komma in med förslag och synpunkter. Byggfirman hade en tillgänglighetskonsult till hjälp, så det blev ett ömsesidigt lärande. De hade redan tänkt på både större anpassningar och små detaljer, säger Annette Lehnberg och fortsätter:

– Till exempel handlade det om rymliga toaletter, allmänna utrymmen, färgsättning på dörrar och att det skulle finnas flex-omklädningsrum, det vill säga könsneutrala omklädningsrum med låsbara rum försedda med dusch. Det behövs eftersom det finns personer som av olika skäl inte vill eller kan byta om i övriga omklädningsrum.  

Bra exempel på delaktighet

Christina Lagergren är ordförande i föreningen Delaktighet, Rörelsefrihet, Handlingskraft (DHR), Sundsvall-Timrå, och representant i tillgänglighets- och pensionärsrådet. DHR firar i år 100-årsjubileum och den lokala avdelningen Sundsvall-Timrå har funnits i 82 år. Även om det finns en hel del arbete kvar att göra har mycket förändrats till det bättre när det gäller delaktighet och tillgänglighet, menar Christina Lagergren och lyfter fram Timrås nya simhall som ett bra exempel på det.  

– Det är inget hinder om du är rullstolsburen eller går med stöd. Det finns gott om utrymme, även i kaféterian. De höj- och sänkbara bassängbottnarna är användbara vid vattengympan och för babysim. Den som har svårt att ta sig ner i vattnet via stegen kan i stället använda en sluttande sida. Där kan man även köra en rullstol, säger Christina Lagergren.    

Vill utveckla dialogsamverkan 

Formerna för dialogsamverkan kan alltid utvecklas och erfarenhet och kunskap tas tillvara ännu mer, menar Christina Lagergren och lyfter fram att simhallen i Timrå är ett bevis på hur bra det blir när tillgänglighet och delaktighet får vara både metod och mål.

Många gånger hamnar tillgänglighetsperspektivet fortfarande i skymundan. Till exempel när det gäller utemiljön, som på utegym och i parker. Men intresset och viljan finns. Inledningen av den nya mandatperioden är dessutom ett bra tillfälle till utbildning i funktionshinderpolitiken, rättighetsfrågor och delaktighet, säger Annette Lehnberg. 

 Annette Lehnberg och Christina Lagergren är eniga om att tillgänglighets- och pensionärsrådet generellt skulle kunna involveras tidigare i processer och projekt.  

– Mötena är både informativa och trevliga. Men vi skulle vilja få till mer dialog och så behöver vi fler unga röster. Vi har erfarenheter och kunskaper som är värdefulla och som vi vill bidra mer med, säger Christina Lagergren.  

Smart och tillgänglig design i simhallen

  • Höj- och sänkbar bassängbotten i båda multibassängerna
  • Lyftplan där det är möjligt att gå eller använda rullstol för att ta sig ner i stora multibassängen och i motionssimbassängen
  • Portabel lyft som kan användas till samtliga bassänger
  • Larmsystem med talfunktion i hela anläggningen, visuellt med blinkande ljus inne på toaletterna
  • Larmsystem med talfunktion i hela anläggningen, visuellt med blinkande ljus inne på toaletterna
  • Flexi-omklädningsrum med gott om utrymme
  • Färgsättning som underlättar för personer med nedsatt syn, till exempel avvikandefärg på socklar 
  • Liggdusch 
  • Höj-och sänkbar disk vid ena delen av kassan
  • Rymliga allmänna utrymmen

Tillgänglighetsarbete i Timrå

Tillgänglighets- och pensionärsrådet i Timrå

Rådet träffas tre till fyra gånger per år. I rådet sitter politiker och representanter från funktionsrätts- och pensionärsorganisationer. Beroende på mötespunkterna kan även tjänstepersoner från kommunen delta.  

De organisationer som är med i rådet är Delaktighet, Rörelsefrihet, Handlingskraft (DHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Reumatikerförbundet. Tanken är att det ska vara fem funktionsrättsorganisationer i rådet, vilket innebär att en plats i dagsläget är vakant.  

Tillgänglighets- och pensionärsrådet - Timrå kommuns webbplats

Fler inspirerande exempel

Det finns flera kommuner som med hjälp av dialog drivit framgångsrika projekt. På länken nedan hittar du fler inspirerande exempel.
Inspirerande exempel dialog