Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Involvering

Att involvera personer med funktionsnedsättning och systematiskt använda deras erfarenheter och kunskap är en förutsättning för träffsäker utformning av tjänster och insatser som fungerar för fler.

För att utforma ett inkluderande samhälle behöver kunskapen om de som ska ta del av det utgå från de erfarenheter som befolkningen i sin helhet har. Genom att lyfta fram olika erfarenheter och behov blir det så träffsäkert som möjligt. Att leva med en funktionsnedsättning ger en unik erfarenhet och kunskap som behöver tas tillvara och användas i utvecklingsarbete.

Aktiv involvering

Aktiv involvering är en princip och utgångspunkt i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I praktiken handlar det om att säkerställa att personer med funktionsnedsättning involveras, får komma till tals och får möjlighet att påverka olika beslut och insatser som rör deras liv. 

Att involvera slutanvändare är också ett viktigt sätt att skapa träffsäkerhet och att kvalitetssäkra det man gör. Det är också centralt för att förankra och skapa legitimitet.

För offentliga aktörer är involvering ett grundläggande bidrag till ett hållbart demokratiskt samhälle med hög trovärdighet. Det finns många olika sätt att arbeta med involvering och det kan ske på olika nivåer.

Innehåll

I det här avsnittet samlar MFD information och stöd om hur man kan arbeta med involvering av personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning eller de organisationer som representerar dem. MFD följer löpande upp hur offentliga aktörer samråder med funktionshindersorganisationer.