Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Givande och kul fritid för unga i Klippan

Klippans kommun har länge arbetat med att erbjuda barn och unga med funktionsnedsättningar en aktiv fritid. I dag finns en bred verksamhet för alla mellan 10 och 30 år. Ett exempel är 4fun.

Det började med att några föräldrar till barn med intellektuell funktionsnedsättning tog initiativ till att ge sina barn en mer aktiv fritid. Tillsammans med särskolan och Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, i Klippan-Åstorp tog de kontakt med kommunens kultur- och fritidsförvaltning. Resultatet blev att frågan uppmärksammades och engagemanget växte, berättar Lena Landin, sekreterare på FUB Klippan-Åstorp. 

Vi tog fram en enkät till föräldrarna i särskolan om vad barnen ville ha för aktiviteter. De flesta önskade en mötesplats för sina barn och unga, säger Lena Landin.

Nya möjligheter för ungdomar

Det dröjde inte länge innan ungdomarna fick möjlighet att vara på fritidsgården i Klippan med stöd av personal en gång i veckan. Så småningom satsade kommunen mer resurser och verksamheten kunde utvecklas till det som idag är 4fun-gruppen.

Lena Landin menar att det är viktigt att jobba med en variation av aktiviteter och inte utgå från att vissa saker inte fungerar. Att 4fun vänder sig till personer upp till 30 år, ger en också en ökad trygghet för dem som är yngre. 

En titt i programmet visar att fritidsgården och FUB erbjuder allt från kafé och filmgrupper till olika sportaktiviteter och att ratta radiostyrda bilar. Oskar Svenblad jobbar som fritidsledare i Klippan och har hand om många av aktiviteterna. Att tänka brett och våga prova är A och O. Och att inte ge upp om det inte blir bra från start. 

Vi fångar in önskemål ute i skolorna och tar emot studiebesök. Alla elever i särskolan får komma på besök hos oss. Att de på plats får se vad finns här är ett framgångsrecept. Det viktiga är att lyssna in ungdomarna. Det finns inget som är omöjligt, alla kan göra allting om man vågar tänka utanför boxen, säger Oskar Svenblad.  

Vikten av utvärdering

Oskar Svenblad och Lena Landin betonar vikten av att ständigt utvärdera och dra nytta av lärdomar. Diskussionen om de gör rätt saker måste hela tiden hållas levande. Till kultur- och fritidsnämnden återrapporterar verksamheten årligen.  

– När vi har möten går vi igenom hur det har fungerat, vad skolan har hört, om korttidsboendet har varit med och hur de i så fall upplevt aktiviteterna. Personligen tycker jag att det är himla kul att följa ungdomarna under en längre period. Det är otroligt fint och utvecklar en själv också. Det gör mig så glad, säger Lena Landin.  

Nästa steg är att involvera ungdomarna mer i själva planeringen och genomförandet av aktiviteterna. Och inte enbart komma med idéer till vad verksamheten ska innehålla.  

– Vi vill att de ska vara med och planera, boka lokaler, köpa in saker och se alla delar i att skapa en aktivitet. Vi tar små steg framåt. Det måste inte vara så krångligt att få till. Man gör det oftast svårare än vad det är, säger Lena Landin och Oskar Svenblad. 

Fler inspirerande exempel

Det finns flera kommuner som med hjälp av dialog drivit framgångsrika projekt. På länken nedan hittar du fler inspirerande exempel.
Inspirerande exempel dialog