Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Assistanshund till barn och unga

Att komma fram till beslutet om att välja en assistanshund som stöd till barn och unga är ett stort steg. Beslutet rör inte bara de blivande förarna, utan alla som finns med i deras vardag.

Flicka pussar sin hund. De sitter på en gräsmatta.

Det viktigaste att fundera på inför beslutet är vad assistanshunden kan stödja barnet och ungdomen med. En assistanshund ska passa både barnet och ungdomen den ska arbeta för och familjen.

Vad är en assistanshund

Att skaffa en assistanshund

Kostnader för en assistanshund

Hitta mer information om assistanshundar

Assistanshundar för barn och unga

I filmen möter vi Bror och hans mamma Åsa som delar med sig av sina erfarenheter av att skaffa assistanshunden Dollar. Representanter från två assistanshundsaktörer berättar hur det går till att skaffa assistanshund till barn och unga och vad vårdnadshavaren bör tänka på.

Vårdnadshavaren är ansvarig

Det övergripande ansvaret för assistanshundar till barn och unga ligger hos den som är vuxen och vårdnadshavare. Det är alltid vårdnadshavaren som har huvudansvaret, både vad gäller träning och omsorg. Det är också vårdnadshavaren som skriver avtal med assistanshundsaktören.

När yngre barn har assistanshund behöver de vuxna i familjen vara beredda på att rycka in och ofta ta ett huvudansvar för hundens motion och lek, mat och andra saker som rör omsorg om hunden.

Vårdnadshavaren ansvarar för assistanshunden

Välj en hund som passar för jobbet

För att välja rätt assistanshund är det viktigt att tänka igenom vad den ska stödja barnet med och vilka egenskaper hos hunden som därför är viktigast. Välj en hundras som passar det barnet och ungdomen behöver stöd med. 

Till exempel:

  • Om en hund ska bli servicehund till ett lite större barn med rörelsenedsättning kan det vara praktiskt med en lite större hund som når upp till en rullstol och som är stark nog att till exempel öppna dörrar. 
  • Om en hund ska bli till exempel medicinskt alarmerande eller psykisk hälsa-hund innebär det att hunden hela tiden ska följa med barnet i vardagen. Den behöver till exempel vara med i skolan och på resor som barnet gör. Då bör man välja en hund som passar att vara i lite stojiga barngrupper utan att bli stressad och som barnet självständigt klarar av att hantera i vardagen. 

Alla hundraser är tillåtna som assistanshundar, men vilken assistanshundsaktör du väljer att utbilda assistanshunden igenom kan ibland styra vilka raser som är mest vanliga.

Att välja hundras

Välj hur assistanshunden ska köpas in

Vårdnadshavaren behöver också utifrån eget intresse, tid och erfarenhet bestämma om man vill köpa en grundtränad hund eller om man vill köpa en valp som man kanske så småningom utbildar till assistanshund.

Det kan också vara bra att prata med andra familjer om hur de har löst olika situationer. Aktörer som utbildar och examinerar assistanshundar har kontaktnät som det ibland kan gå att få rådfråga. 

Krav som ställs på assistanshundar

Att köpa valp

Om familjen väljer egenträning som modell börjar livet med assistanshund oftast med att familjen köpa en valp. Det första året med hunden är på många sätt ett vanligt valp- och unghundsår. Precis som andra valpägare behöver man lekfullt börja träna hunden i olika grundläggande färdigheter och ta stöd i olika valp- och unghundskurser på marknaden. Att köpa valp innebär också att ta ansvar för att valpen får vaccinationer och andra medicinska kontroller och att den är tillräckligt försäkrad. 

Det går förstås också att anlita en instruktör som stöd under valp- och unghundstiden. Det vanligaste är dock att valpen får den grundläggande träning alla valpar behöver och får. Fördelen med en valp är att både barnet och de som finns runt barnet från början lär känna hunden och introduceras in i ansvaret det innebär att ha en hund. Här är det dock viktigt att vårdnadshavaren tar ett särskilt ansvar för att se till att hunden och barnet knyter an och får tid tillsammans. 

Att ha och uppfostra en valp är roligt, men tar mycket tid och engagemang. Väljer man att köpa en valp behöver man noga tänka igenom att man har den tid och energi en valp kräver. En risk man tar när man köper en valp är att det inte är helt säkert att hunden kommer att fungera som examinerad assistanshund. Alla assistanshundsaktörer har både medicinska krav och beteende- och lämplighetskrav på de hundar de ska utbilda.

Hundar som lever upp till de krav som ställs kan börja utbildningen till assistanshund. Utbildningen sker med stöd av en instruktör, men den kräver mycket eget arbete och tid. Under utbildningen av en assistanshund som ska stödja ett barn är vårdnadshavaren alltid huvudansvarig och barnet deltar utifrån mognad och förutsättningar. 

Att köpa en grundtränad hund

Vill vårdnadshavare köpa en grundtränade hund blir introduktionen i familjen annorlunda. Hunden är vuxen och kan redan mycket när den kommer till familjen Däremot krävs det att familjen förbereda sig ordentligt på vad det kommer att innebära att ha en hund, tillsammans prata om hur hunden ska arbeta, var den ska följa med och annat som barnet behöver vara förberedd på innan hunden kommer. Man behöver också i början skapa gott om tid och möjligheter för hunden och barnet att lära känna varandra och knyta an. 

Ibland är assistanshunden från början utbildad med ett speciellt barn i åtanke. När detta är fallet har familjen förstås på ett annat sätt haft möjlighet att lära känna och följa hunden och processen, om än mer på avstånd. Även när familjen köper en grundtränad hund återstår en hel del träning som utgår från barnets individuella behov och förutsättningar. Denna träning ges med stöd av instruktörer från den organisation som grund tränat hunden.

Stödfrågor inför beslutet

Här följer några grundläggande frågor som kan vara bra att fundera igenom inför beslutet att skaffa assistanshund till barn och unga.

Stödfrågor