Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Vad är en assistanshund?

En assistanshund är en civil tjänstehund som arbetar för sin förare. Den fungerar som hjälpmedel och ger sin förare assistans.

Det finns olika typer av arbeten för hundar. Det finns civila tjänstehundar, sociala tjänstehundar och det som bara kallas just tjänstehundar. En assistanshund är en civil tjänstehund.

Civila tjänstehundar

De tjänstehundar som arbetar enbart för sina förare kallas för civil tjänstehund. De är utbildade för att assistera sin förare och fungera som ett hjälpmedel. I begreppet civil tjänstehund ingår alla typer av assistanshundar, även ledarhundar för personer med grav synnedsättning eller blindhet  

Ledarhundar

Assistanshundarna syftar till att öka förarnas möjligheter att medverka i och vara en del av samhället.

Exempel på assistanshundar

Alarmerande hund

Hunden uppmärksammar föraren och omgivning när det sker en förändring i förarens hälsotillstånd. Några exempel är:

  • Servicehund - diabetes som larmar när förarens blodsockernivå är för hög eller för låg. 
  • Servicehund - epilepsi som varnar när föraren är på väg att få ett anfall och kan hämta hjälp. 
  • Servicehund - Addison som larmar när föraren har lågt kortisol och behöver ta kortison.
  • Servicehund - narkolepsi som varnar innan föraren får ett anfall och hjälper föraren att hålla sig vaken.

Psykisk hälsa-hund

Hunden har en lugnande inverkan på sin förare. Den är ett stöd och en trygghet för föraren i olika situationer, till exempel när föraren handlar eller reser med kollektivtrafiken.

Servicehund - NPF

Hunden arbetar för en person med någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, så som autism och ADHD. Den kan till exempel hjälpa föraren med rutiner som att komma ihåg medicin, uppmärksamma larm eller väcka föraren på morgonen. Den kan också minska sensorisk belastning och hitta förlagda föremål med mera. 

Servicehund - rörelsenedsättning

Hunden arbetar för en person med rörelsenedsättning och assisterar föraren praktiskt i vardag. Den kan till exempel hämta, lämna och bära saker, öppna och stänga dörrar och skåp, hämta hjälp om föraren behöver det samt dra av kläder med mera. 

Signalhund

Hunden arbetar för en person med dövhet eller hörselnedsättning och kan uppmärksamma föraren på ljud i omgivningen, till exempel brandlarm eller när någon ropar förarens namn. 

Vad är en assistanshund och hur känner man igen den?

I filmen möter vi Ebba och hennes assistanshund Pelle som är en NPF-hund. Representanter från två assistanshundsaktörer berättar hur man kan känna igen en assistanshund och vad som är viktigt att tänka på vid ett möte.

Sociala tjänstehundar

Sociala tjänstehundar arbetar i team med sin förare mot en tredje person. De arbetar med så kallade hundunderstödda insatser inom framförallt skola, vård och omsorg. När hundarna arbetar får de vara platser där sällskapshundar vanligen inte får vara. 

Några exempel på sociala tjänstehundar är läshundar, vårdhundar, terapihundar och besökshundar. Det kan finnas fler typer av sociala tjänstehundar. 

Hundunderstödda insatser hos Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Att ge olika sociala tjänstehundarna en titel som talar om vad hunden arbetar med är en modell som International Association of Human-Animal Interaction Organizations har tagit fram. 

International Association of Human-Animal Interaction Organization

Tjänstehundar

Man förknippar ofta tjänstehundar med patrullhundar och räddningshundar, så kallade samhällsnyttiga hundar. De arbetar tillsammans med sin förare för till exempel försvarsmakten, räddningstjänsten eller polisen. 

Alla dessa hundar arbetar främst med spår och sök för att hitta allt från försvunna personer till gömda droger eller explosiva material.

Försvarsmaktens hundtjänstenhet

Hundförare - polishundtjänstens arbete hos Polisen

Nationell räddningshund hos Svenska Brukshundklubben