Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Vårdnadshavaren ansvarar för assistanshunden

Det övergripande ansvaret för assistanshundar till barn och unga ligger hos den som är vuxen och vårdnadshavare.

Innan familjen får hem assistanshunden som ska arbeta för barnet är det viktigt att som vårdnadshavare ha tänkt igenom sin egen roll kring hunden. Barn växer och utvecklas och deras förmåga och intresse att arbeta med och sköta om assistanshunden kan variera över tid. Det är viktigt att detta inte blir en konfliktyta i familjen. 

Utan hundarna hade vi inte varit där vi är idag

Intervju med Lena Mellbratt Stenman om att skaffa en assistanshund till sitt barn.
Porträtt - Utan hundarna hade vi inte varit där vi är idag

Barnets ålder

Före 15 års ålder är vårdnadshavare alltid ansvariga för omsorg och vård av hunden. Det är därför också vårdnadshavaren som har huvudansvaret för de uppgifter hunden utför som assistanshund. Efter 15 års ålder kan barnet själv utifrån sin förmåga ta huvudansvaret för hundens välbefinnande och träning. 

Fram till dess barnet har fyllt 18 år är det alltid vårdnadshavare som är avtalspart i avtalet mellan föraren och aktören eller instruktören. Vårdnadshavaren har också alltid ekonomiskt ansvar för hunden fram till dess att barnet fyllt 18 år eller avslutat sin gymnasieutbildning. 

Sätt gränser för omgivningen

Det är inte ovanligt att assistanshundar drar till sig en hel del uppmärksamhet och då är det viktigt att berätta för människor man möter att hunden arbetar och därför inte får klappas.

Om föraren är ett relativt litet barn, alternativt själv inte kan uttrycka sig, behöver vårdnadshavare, ledsagare eller personliga assistenter hjälpa till att hantera andra människor runt hunden.

Assistanshunden ska må bra

Hur mycket ansvar ett barn klarar av att ta är väldigt olika beroende på ålder, mognad och funktionsnedsättning. Vissa äldre barn klarar nästan helt självständigt av att ta allt ansvar för att hunden ska må bra.

Att ta ansvar för en assistanshund innebär också att hunden ska få göra aktiviteter där den kan få slappna av och inte arbeta. Alla hundar behöver få en bra balans mellan vila, lek och stimulering på andra sätt arbete. Hunden behöver också få röra sig fritt ibland när den inte arbetar. Om barnet av olika skäl inte kan komma ut i skog och mark eller miljöer där hunden kan röra sig fritt, så är det vårdnadshavaren som behöver hjälpa till med detta 

Regler för assistanshundens välmående

Assistanshunden kan behöva skyddas i vissa situationer

Vissa barn som får hjälp av en assistanshund kan ha problem med utåtagerande beteende, raserianfall eller starka ångestanfall. Det är viktigt att så långt som möjligt kunna skydda och skilja barn och assistanshund åt i en sådan situation för att undvika att tilliten i deras relation skadas. Inga hundar är födda med egenskaper att klara av den typen av upplevelse och en vårdnadshavare behöver därför ha uppsikt. 

För den tiden vårdnadshavare inte är med barnet och hunden, till exempel i skolan, är det också viktigt att involvera lärare eller andra vuxna som finns i barnets närhet. Om barnet hamnar i en utåtagerande situation där hunden behöver skyddas behöver en ansvarig vuxen se till att skilja barnet från hunden tills situationen har lugnat sig.

Assistanshund i skolan.