Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Funktionshinderspolitiken

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken ska säkerställa jämlika levnadsvillkor för den som lever med funktionsnedsättning.

Det funktionshinderspolitiska målet beslutades 2017 och utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. På så sätt blir politiken en integrerad del av arbetet för mänskliga rättigheter.

Nationella målet

För att nå det nationella målet ska genomförandet av funktionshinderspolitiken utgå från fyra inriktningar:

  • universell utformning
  • befintliga brister i tillgängligheten
  • individuella stöd och lösningar för individens självständighet
  • förebygga och motverka diskriminering.

Politiken ska också säkerställa jämställdhet mellan kvinnor och män och särskilt tillvarata barn och ungas situation.

Aktiv involvering

Aktiv involvering innebär att ha rätt att delta i och ha inflytande över frågor som rör ens liv. Det är en bärande princip i funktionshinderspolitiken. I praktiska termer innebär det att olika samhällsaktörer behöver involvera personer med funktionsnedsättningar och deras organisationer i styrande delar av sin verksamhet.

Att leva med en funktionsnedsättning i Sverige idag innebär för många att förutsättningarna för delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor är väsentligt sämre. Det gäller de allra flesta samhällsområden. Kommuner, regioner och statliga myndigheter, har ett särskilt ansvar och en viktig roll för att förändra och förbättra detta.

Innehåll för politik och strategi

I detta avsnitt har MFD samlat information om det funktionshinderpolitiska målet och stöd i genomförandet.