Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Stöd för att nå målet

De fyra inriktningarna är områden som möjliggör för en kontinuerlig utveckling mot det nationella målet.

Två kollegor med dator samarbetar i mötsrum.

Här hittar du en beskrivning av effekter som inriktningarna avser att uppnå. Dessa effekter utgör grund för MFD:s nationella uppföljning och kan även fungera som stöd i genomförandet och uppföljningen av strategin.

Funktionshinderspolitikens mål och inriktning

Effekter - universell utformning

Myndigheten har arbetssätt och processer för att identifiera och tillgodose behoven och förutsättningarna hos olika användare i planeringen och utformningen av sina lokaler, verksamhet och information.

Exempel

 • samarbete med funktionshindersorganisationer

 • målgruppsanalyser, användartester eller riktade dialoger till personer med funktionsnedsättning

Myndigheten har strategiska och systematiska arbetssätt och processer för att beakta tillgänglighet.

Exempel

 • uppdaterade riktlinjer, rutiner eller styrdokument för utformning av produkter, miljöer, system eller tjänster
 • krav på tillgänglighet i upphandlings- eller rekryteringsprocessen.

Effekter – befintliga brister i tillgängligheten

Myndigheten inventerar och analyserar systematiskt befintliga brister i tillgängligheten hos fysiska och digitala produkter, miljöer, system eller tjänster.

Exempel

 • rutiner för regelbunden översyn av tillgängligheten i lokaler, webbplats, e-tjänster, med mera.

Myndigheten åtgärdar systematiskt identifierade brister i tillgängligheten hos fysiska och digitala produkter, miljöer, system eller tjänster.

Exempel

 • rutiner för att kontinuerligt åtgärda de brister som har identifierats i inventeringar.

Effekter – individuella stöd och lösningar

Myndigheten har beredskap för att erbjuda individuella stöd och lösningar vid behov så att alla på lika villkor kan ta del av myndigheternas lokaler, tjänster, beslut och service.

Exempel

 • kunskap och rutiner om hur man går tillväga när personer behöver individuella stöd/lösningar för att exempelvis kunna ta del av beslut i individuella ärenden eller kunna ta del av information och vägledning.
 • kunskap och rutiner för att individanpassa arbetsplatsen och erbjuda stöd och hjälpmedel vid behov.

Effekter – Förebygga och motverka diskriminering

Myndigheten har god kunskap om hur diskriminering kan motverkas och förebyggas genom universell utformning, åtgärder av befintliga brister i tillgänglighet och att tillgodose individuella stöd och lösningar.

Exempel

 • genomföra kunskapshöjande åtgärder om målet och inriktningarna för politiken samt hur de kan omsättas i den specifika verksamheten.

Myndigheten har god kunskap om bristande tillgänglighet som form av diskriminering och funktionsnedsättning som diskriminerings­grund. 

Exempel

 • genomföra kunskapshöjande åtgärder internt för att förebygga och motverka diskriminering.

Myndigheten genomför regelbundet arbete med att förebygga och motverka diskriminering genom att inkludera funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund, exempelvis vid arbetsmiljöarbete, rekrytering m.m.

Exempel

 • säkerställa att rekryteringsprocesser ger personer med funktionsnedsättning lika möjligheter som andra att söka och konkurrera om tjänster.