Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Statliga myndigheters ansvar för tillgänglighet

Enligt en förordning har statliga myndigheter ett särskilt ansvar för att arbeta med tillgänglighet.

Förordningen (2001:526) gäller myndigheter under regeringen och anger att de ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara vägledande i tillgänglighetsarbetet.

Som en del i tillgänglighetsarbetet ska myndigheterna genomföra inventeringar och utarbeta handlingsplaner.

Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken på Riksdagens webbplats

Myndigheten för delaktighet

Myndigheterna ska om det finns anledning till det samråda med Myndigheten för delaktighet om hur insatserna enligt förordningen ska utformas.

Myndigheten för delaktighet har tagit fram ett verktyg för egengranskning av förordningens efterlevnad med tillhörande stöd.

Fokus delaktighet