Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Utbildning om politikens mål och inriktning

Välkommen till denna utbildning i det funktionshinderspolitiska målet och inriktningen.

Utbildningen är framtagen för alla som arbetar inom offentlig sektor. Den ska bidra till ökad kunskap och inspiration i tillgänglighetsarbetet och för att fler ska kunna delta i samhället.

I den här utbildningen vill vi öka kunskapen om målet för den svenska funktionshinderspolitiken och vad de utpekade arbetssätten för att nå målet innebär. Utbildningen är uppdelad i två delar, en grundläggande del och en om de fyra arbetssätten.

Del 1: Grundläggande om funktions­hinders­politiken

För att få grundläggande kunskap finns det en film som tar drygt 6 minuter att titta på. Den ger en bra översikt av vad det funktionshinderspolitiska målet och inriktningen innebär.

Grundläggande om funktionshinderspolitiken 

Del 2: Politikens fyra arbetssätt

Denna del tar ungefär 45–60 minuter att genomföra och är uppdelad i fyra kapitel efter funktionshinderspolitikens fyra arbetssätt:

  1. Principen om universell utformning 
  2. Befintliga brister i tillgängligheten 
  3. Individuella stöd och lösningar för individens självständighet
  4. Förebygga och motverka diskriminering

Varje kapitel består av en faktatext, olika exempel och en övning. Genom exemplen tydliggörs vad arbetssätten kan innebära i praktiken. Övningarna syftar till reflektion och diskussion kring respektive arbetssätt och hur dessa berör den egna verksamheten. I slutet av varje kapitel finns ett antal länkar som stöd för att ta arbetet vidare.

Politikens fyra arbetssätt

Delaktighetsguiden

En webbutbildning för dig som arbetar vid statlig myndighet, på en kommun eller i en region.
Delaktighetsguiden