Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Funktionshinderspolitiken internationellt

Det internationella arbetet inom funktionshindersområdet har betydelse för utvecklingen av den svenska funktionshinderspolitiken. Här beskrivs arbetet internationellt och olika aktörer på den internationella arenan.

Flaggor med EU-flaggan i mitten.

I dag är det 181 länder som har antagit konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är också mer än 100 länder som har nationella strategier eller handlingsplaner om hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska förbättras.

Många länder har antagit konventionen och skapat ett ramverk för hur de ska arbeta med frågorna men det finns mycket kvar att göra.

Länderna som har antagit konventionen hos United Nations Treaty Collection (på engelska) 

Länder som har nationella handlingsplaner eller strategier hos United Nations Department of Economic and Social Affairs (på engelska) 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Läget internatio­nellt för personer med funktions­nedsättning

Enligt WHO är det ungefär 15 procent av världens befolkning som lever med en funktionsnedsättning. Antalet kommer att öka i många länder med anledning av den demografiska utvecklingen där allt fler personer lever längre.

Tillgänglig­het ur ett internatio­nellt perspektiv

Ökad tillgänglighet är en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska bli mer delaktiga i samhället och för att förbättra levnadsförhållandena.

Arbetet med funktionshinder­sfrågor inom FN

Arbetet med funktionshindersfrågor inom EU

Internatio­nella aktörer

Svenska aktörer inom internatio­nellt utvecklings­­arbete