Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Metodstöd för strategi

Här finns fakta, tips och exempel från kommuner som kan vara ett stöd i ert arbete med att utveckla funktionshinderspolitiska strategier.

Metodstödet för strategi består av fyra delar som beskriver olika steg i arbetet med att ta fram en strategi. Använd delarna kronologiskt eller var för sig utifrån behov.

Alla kommuner har olika förutsättningar och behov. Använd de delar som passar i er kommun. 

  • Del 1. Handlar om mål, dokument och begrepp som strategin kan utgå från. 
  • Del 2. Handlar om vägvalen som ofta behöver göras inför ett strategiarbete. 
  • Del 3. Handlar om hur innehållet i strategin kan utformas. 
  • Del 4. Handlar om hur strategin kan förvaltas och följas upp. Här finns stöd och exempel. 

Målgrupp

Stödet är utvecklat med strateger, samordnare och andra ansvariga i kommunen som primär målgrupp men delar i stödet kan också vara relevanta för andra aktörer som regioner eller myndigheter.

Funktionshinderspolitisk strategi

Med funktionshinderspolitisk strategi menar vi ett samlat dokument som styr arbetet med funktionshindersfrågorna. När vi i stödet använder begreppet strategi omfattar det även plan, program eller liknande.

Stödet går att använda till att formulera en övergripande strategi, men också för att ta fram en strategi eller plan i en nämnd eller förvaltning.

Metodstödets utveckling

Metodstödet är utvecklat baserat på MFD:s kunskap och erfarenheter om funktionshinderspolitiken och en nära samverkan med ett par kommuner av olika storlek.

Kommunerna har bidragit med mycket värdefull erfarenhet av strategiarbete och exempel på arbetssätt inom olika delar.

Vi ser inte stödet som något statiskt utan kommer att fortsätta utveckla innehållet i nära samverkan med ytterligare kommuner.