Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Mål och inriktning

I november 2017 fattade riksdagen beslut om ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för genomförandet av funktionshinderspolitiken.

Två funktionsnedsättningsskyltar i fönstret på en buss.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att
"med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund."

Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Regeringens proposition Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Funktionshinderspolitiska målet

Det funktionshinderspolitiska målet handlar om att skapa jämlikhet, delaktighet och att utforma ett samhälle med mångfald som grund.

Videoalternativ:

Inrikt­ning för funktions­hinders­­politiken

För att nå det nationella målet ska genomförandet av funktionshinders-politiken inriktas mot fyra områden.

Strategi för funktions­­hinders­politiken

I september 2021 fick 28 myndigheter och Folkbildningsrådet uppdraget av regeringen att arbeta med den nya funktionshinderspolitiska strategin. Strategin tydliggör att varje sektor i samhället systematiskt ska arbeta för att bidra till en socialt hållbar och jämlik samhällsutveckling utifrån människors olika behov.

Strategi för funktionshinderspolitiken på regeringens webbplats