Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Inspirerande exempel

Några av de aktörer som driver strategiska projekt berättar om sitt arbete.

Kollegor har videokonferens.

Ljusdals kommun

Ljusdals kommun saknade ett systematiskt arbete för funktionshinderpolitiken. Idag finns alla förutsättningar för att integrera nödvändiga perspektiv och följa upp arbetet.

Vi har ett mål att vi ska bli 20 000 invånare till 2030. Fler ska vilja och kunna bo i Ljusdals kommun. Funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder. För oss handlade det mycket om att integrera funktionshindersfrågorna där vi har prioriterade mål, säger Malin Fundin.

Inventering blev början till förändring

Östersunds kommun

Skolan ska vara tillgänglig för alla elever. Men i praktiken missgynnas ofta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hösten 2021 inledde Östersunds kommun ett förändringsarbete. Målet var en lugnare skolmiljö och anpassade studiemiljöer.

Det var viktigt för oss att göra materialet så enkelt som möjligt att följa. Det skulle också vara tydligt att utbildningen ingår i det ordinarie arbetet. Det arbete som redan görs i skolorna kommer också fram i diskussionerna, säger Anna Hellgren.

Helhetsgrepp för lugnare skolmiljö

Jönköpings kommun

Genom att samla hållbarhetsarbetet i hjärtat av organisationen har Jönköpings kommun kommit en bit på vägen mot visionen att vara en kommun som präglas av öppenhet, delaktighet och tillgänglighet. Det avspeglas bland annat i ett sammanhållet program, en strategi som visar vägen framåt.

Hållbarhetsprogrammet har vi tagit tillsammans, i dialog med civilsamhällesorganisationer och medborgare, och med Agenda 2030 som grund, säger Kristine Andreassen.

Hållbarhetsstrategi vägleder beslutsfattare

Melleruds kommun

När Melleruds kommun skulle skapa en tillgänglighetsplan tog de hjälp av funktionshinderrådet, länsstyrelsen och de kompetenser som finns internt. Ett år senare var planen färdig.

Vi tittade på andra kommuners planer och fick stöd av två handläggare på länsstyrelsen. Det var otroligt bra.  Jag rekommenderar andra kommuner att kontakta sin länsstyrelse när de gör liknande utvecklingsarbete, säger Anna Granlund. 

Kunskap kärnan i Melleruds tillgänglighetsplan

Region Värmland 

Region Värmland har de senaste åren intensifierat arbetet med rättighetsperspektiven. Nu pågår ett arbete med att integrera funktionsrättsperspektiven i ledning och styrning.

Vi behöver identifiera, prioritera, systematiskt genomföra och följa upp arbetet med funktionshinderpolitiken. Behoven ser olika ut i olika verksamheter. Men på en generell nivå behöver kunskaperna i funktionsrättsfrågor och förutsättningar för personer med funktionsnedsättning höjas, säger Sandra Nätt.

Region Värmland integrerar funktionsrätt i ordinarie arbete

Kalmar kommun

Tryggt och inkluderande. Det är ett av Kalmar kommuns övergripande mål. För att nå det har Kalmar i dialogsamverkan med kommunens förvaltningar och civilsamhällesorganisationer tagit fram en strategi.

– Samtal där olika organisationer från civilsamhället deltar är ett nytt, mer drivet arbetssätt, med en gemensam mission. Där kan vi identifiera utmaningar och brister och få möjlighet att prioritera tillsammans, säger Charlotte Brynielsson.

Strategi som bygger på dialogsamverkan