Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Riktade dialoger

För frågor som riktar sig till specifika grupper kan det vara bra att föra dialog direkt med dem.

Ibland kan det vara svårt för en kommun att via ett samråd eller medborgardialog nå vissa grupper för att ta del av deras erfarenheter och synpunkter. Då kan det vara bättra att använda dialoger som riktar sig till specifika grupper.

Det kan till exempel handla om barn, ungdomar eller äldre med funktionsnedsättning. Det kan också beröra en grupp av medborgare som använder specifika kommunala tjänster som exempelvis färdtjänst, daglig verksamhet eller särskilt boende.

Det kan också röra insatser som kräver en specifik kunskap, som till exempel utformandet av ny idrottsanläggning.

Samråd

Dialog med alla invånare

Att rikta sig till särskilda grupper kan ske på flera sätt, till exempel genom dialog med en specifik funktionshinderorganisation som företräder den grupp kommunen vill föra dialog med.

Kommunen kan också bjuda in enskilda kommuninvånare eller användare av en verksamhet till fokusgrupper. Ibland kan dialogen omfatta integritetskänsliga frågor och då behöver kommunen tänka igenom hur den ska hantera detta.

I särskilda dialoger kan det också vara bra att reflektera över om ersättning kan öka möjligheten att få deltagare.